Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 8, Fii un propovăduitor

  • Luca 24:44-53 – „Apoi, le-a zis: ‘Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.’ Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: ‘Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.’ El i-a dus până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.”
  • Matei 28:19-20 – „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Plecând la cer, Isus le reamintește ucenicilor profețiile din Vechiul Testament cu privire la El și le spune că au neapărată nevoie de Duhul Sfânt pentru a putea fi buni urmași ai Săi.
  • De asemenea El transmite testamentul Său prin ultimele cuvinte pe care le rostește: mergeți în toată lumea și vestiți oamenilor Vestea Bună a Împărăției lui Dumnezeu.
  • Fiecare ucenic, urmaș al lui Isus, trebuie să dezvolte atitudinea și deprinderile necesare pentru a fi un vestitor în zona sa de influență cu privire la Împărăția lui Dumnezeu.

Fiind gata să se întoarcă în cer, Isus le aduce aminte ucenicilor că profeții Vechiului Testament au transmis informațiile necesare cu privire la El și apoi le spune că pentru a-și putea îndeplini misiunea de a fi ucenici ai Lui, trebuie să aștepte promisiunea Tatălui, adică pe Duhul Sfânt, care este indispensabil pentru continuarea lucrării de evanghelizare a lumii. În cele din urmă ei primesc ”marea trimitere”, aceea de a merge peste tot propovăduind Vestea Bună a Împărăției lui Dumnezeu, făcând alți ucenici pe care să îi învețe să trăiască toate învățăturile primite de la EL….citește în continuare

%d blogeri au apreciat: