Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 10, Nu desconsidera pe nimeni

  • Luca 16:14-31 – „Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El. Isus le-a zis: ‘Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurveşte.’ ‘Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.’ ‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.’ Avraam a răspuns: ‘Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.’ ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’ Şi Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Fariseii aveau o atitudine disprețuitoare față de oamenii obișnuiți pe care îi considerau păcătoși. Această atitudine o au și cu privire la Isus pe care îl desconsiderau.
  • Pilda cu privire la bogat și săracul Lazăr, este menită să le transmită că atitudinea de a nu desconsidera pe nimeni este atât de necesară încât dacă îi lipsește cuiva el are șanse să rateze mântuirea și să ajungă în iad.
  • După moarte, sufletul poate ajunge doar în una din cele două locuri veșnice: Raiul sau Iadul. Decizia cu privire la veșnicie o facem acum, în timpul vieții de pe acest pământ, iar după moarte nu se mai poate schimba nimic.
  • Ignoranța față de viața de dincolo, va fi plătită mult prea scump, ca să nu te gândești atât la tine, cât ții la cei dragi în timpul cât trăiești aici pe acest pământ.

Isus folosește prilejul prezenței fariseilor orgolioși și disprețuitori pentru a transmite faptul că în Împărăția Sa este necesar ca  urmașii Săi să nu disprețuiască pe nimeni. Aparențele exterioare nu sunt relevante pentru a înțelege ce este în inima unui om, iar Dumnezeu se uită la inimă, nu la ce vede omul și fiecare va fi astfel evaluat….citește în continuare

%d blogeri au apreciat: