Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 11, Fii un bun administrator al bunurilor materiale

  • Luca 16:1-3 – „Isus a mai spus ucenicilor Săi: ‘Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipeşte averea. El l-a chemat şi i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’ Ispravnicul şi-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. Ştiu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.’ A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său şi a zis celui dintâi: ‘Cât eşti dator stăpânului meu?’ ‘O sută de măsuri de untdelemn’, a răspuns el. Şi i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul şi şezi degrabă de scrie cincizeci.’ Apoi a zis altuia: ‘Dar tu cât eşti dator?’ ‘O sută de măsuri de grâu’, a răspuns el. Şi i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.’ Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii. Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? Şi dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Deși ispravnicul din această pildă este incorect, el avea o atitudine care este scoasă de Isus în evidență și cerută urmașilor Săi cu privire la modul în care se raportează la bunurile pământești.
  • El a folosit posesiuni care nu îi aparțineau pentru a-și asigura viitorul.
  • Toate bogățiile lumii acesteia trebuie să le considerăm nedrepte, în sensul că ele nu sunt adevăratele bogății, ci doar niște lucruri materiale pieritoare, pe nedrept considerate valoroase. Noi le putem totuși folosi pentru a ne binecuvânta viitorul veșnic.
  • Cetățenii Împărăției sunt încurajați să folosească cât mai mult din bunurile pământești, pentru ajutorarea celor defavorizați sau în necaz aici pe pământ asigurându-și astfel un viitor veșnic.

Atitudinea cerută de Isus urmașilor Săi prin pilda aceasta este aceea de a avea o mentalitate de ispravnici, nu de proprietari ai bunurilor materiale și să folosim aceste bunuri pentru a ne binecuvânta viitorul.  Realizând că va veni ziua socotelilor lui cu stăpânul, acest ispravnic s-a gândit la viitorul lui și a acționat imediat folosindu-se de bunuri care nu erau de fapt ale lui, dar la care avea acces pe moment…. citește în continuare

%d blogeri au apreciat: