Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 13, Descoperă bucuria de a mijloci pentru alții

  • Luca 7:1-10 – „După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul și au zis: ‘Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.’ Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la El niște prieteni să-i spună: ‘Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: ‘Du-te!’ și se duce; altuia: ‘Vino!’ și vine; și robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ și-l face. ‘Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: ‘Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.’ Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Dacă în general oamenii sunt egoiști, în cazul de față vedem un ofițer roman care a intervenit la Isus, prin intermedierea conducătorilor evrei, pentru un slujitor al lui care avea nevoie de vindecare.
  • Isus a plecat spre casa sutașului deși un evreu nu ar fi trebuit să intre în casa unui neevreu.
  • Acest om deși ar fi fost onorat de prezența lui Isus, nu vrea să-L expună având încredere că El poate să-i vindece robul și de la distanță și Îi trimite vorbă să nu se deranjeze pentru a veni la fața locului.
  • Isus este mirat de credința și bunul simț de care a dat dovadă sutașul și a răspuns rugăciunii lui, iar slujitorul său a fost vindecat.

În general, oamenii veneau la Isus cu probleme personale sau pentru cei foarte apropiați lor. Aici asistăm la o situație mai rar întâlnită, când un ofițer roman intervine pentru unul din slujitorii lui. Vedem de asemenea pe câțiva din conducătorii evrei că intermediază pentru acest sutaș roman care avea o inimă aleasă. …citește în continuare

%d blogeri au apreciat: