Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 15, Fă o prioritate din chemarea lui Dumnezeu

  • Luca 14:12-24 – „A zis şi celui ce-L poftise: ‘Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.’ Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: ‘Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!’ Şi Isus i-a răspuns: ‘Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata.’ Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.’ Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.’ Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.’ Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.’ La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc.’ Şi stăpânul a zis robului: ‘Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Isus, fiind invitat la masă, dă un sfat celor prezenți: Pentru a fi răsplătiți de Dumnezeu faceți bine celor de la care nu vă așteptați la o răsplată. Ei vor primi bine fapta voastră de binefacere.
  • Ca de fiecare dată, El folosește ocazia pentru a duce în atenția celor prezenți un alt principiu al Împărăției și anume acela de a face o prioritate și a ne face disponibili atunci când Dumnezeu ne transmite o chemare. 
  • Lipsa de interes și respingere a poporului Israel față de Isus și Împărăția Cerurilor, a deschis o oportunitate pentru primirea neevreilor în Împărăție.
  • Atunci când prin Duhul Sfânt, primim un îndemn, o trimitere sau o chemare, lipsa de interes, indiferența sau amânarea sunt considerate de Dumnezeu o atitudine de respingere din partea noastră. El va căuta și va  folosi alți oameni interesați. 

Fiind invitat la o masă, Isus dă un sfat celor prezenți în dezacord cu principiile generale ale oamenilor. Nu căuta să faci bine celor ce se vor grăbi să îți întoarcă binele primit. Vei crea obligații oamenilor, unii vor căuta scuze pentru a te respinge căci nu vor vrea să aibă obligații față de tine, iar alți se vor grăbi să te răsplătească și vei pierde astfel răsplătirea lui Dumnezeu.  Tot ce faci pentru cei care nu îți pot întoarce binefacerea, fără să fii văzut de oameni, cu dragoste sinceră, va fi bine răsplătit în Împărăție. Dumnezeu va răsplăti cel mai bine ceea ce faci, dar trebuie să aștepți până când ajungi în veșnicie și să fii eliberat de dorința de a-i impresiona pe cei din jur…citește în continuare

%d blogeri au apreciat: