Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 16, Să-L vezi pe Isus în frați

  • Matei 25:31-46  – „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.’ Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’ Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’ Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.’ Atunci, Îi vor răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?’ Şi El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’ Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

IDEI DE  BAZĂ

  • Prin aceste învățături Isus le transmite urmașilor Săi o altă atitudine necesară în Împărăția Sa. Adevărații creștini trebuie să-L vadă pe Isus trăind în frații Săi.
  • Cu siguranță că orice creștin care Îl iubește pe Isus, este bucuros să-L slujească, să facă ceva pentru El. Acest lucru este posibil doar dezvoltând această atitudine de a-i identifica pe frați cu Isus. 
  • Interesant este că cei ce au împlinit nevoile celor mai neînsemnați urmași ai lui Isus nu au pretins atenție, spre deosebire de cei care nu au făcut nimic și care încercau să se scuze.
  • La judecata finală această atitudine va face o diferență pentru urmașii lui Isus.

Urmașii lui Isus, cei ce au intrat în Împărăția Sa prin nașterea din nou, au dorința și bucuria de a lucra pentru Domnul, de a face ceva pentru Isus. Lipsa acestei dorințe este de natură a ne determina să ne punem întrebări cu privire la autenticitatea nașterii noastre din nou… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: