Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 17, Fii smerit!

  • Matei 11:25-30 – „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ‘Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, și nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”
  • Iacov 4:6 – „Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: ‘Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.”
  • Proverbe 3:34 – „Când are a face cu cei batjocoritori, Își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har.”
  • 1 Petru 5:5-6 – „Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci ‘Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.’ Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Isus a venit în lumea noastră într-o adâncă smerenie și întotdeauna El se simte bine în mijlocul celor neînsemnați și smeriți, lucru pentru care Îi mulțumește Tatălui.
  • Isus cheamă la El pe toți cei trudiți și apăsați, desconsiderați și marginalizați de oameni, iar El le promite odihnă și liniște sufletească.
  • A fi smerit și blând, este o atitudine a inimii, și ea trebuie să-l definească  și să-l reprezinte pe creștinul care Îl urmează cu adevărat pe Isus.
  • Dovada că smerenia este o atitudine de bază a creștinului adevărat, este și faptul că apare în așa de multe locuri din Biblie.

Acest mesaj adus de Isus, ne arată încă o atitudine de căpătâi pe care urmașii Săi trebuie să o dezvolte, conform modelului lăsat de El. Învățați de la Mine să fiți smeriți și blânzi cu inima. Isus a ales  să vină în smerenie pe acest pământ, a trăit în smerenie și în smerenie a plecat înapoi la cer și doar cei smeriți pot înțelege învățăturile aduse de El din cer de la Tatăl. Isus s-a smerit și a exersat smerenia în mod intenționat, El a venit în lume un prunc și  a avut atitudinea unui copilaș în profundă ascultare și dependență de Tatăl….citește în continuare

%d blogeri au apreciat: