Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 18, Nu te promova singur

  • Marcu 10:32-45 – „Ei erau pe drum şi se suiau la Ierusalim, şi Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El. Isus a luat iarăşi la El pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple. ‘Iată’, a zis El, ‘ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile neamurilor, care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî, dar, după trei zile, va învia.’ Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: ‘Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.’ El le-a zis: ‘Ce voiţi să vă fac?’ ‘Dă-ne’, I-au zis ei, ‘să şedem unul la dreapta Ta şi altul la stânga Ta când vei fi îmbrăcat în slava Ta.’ Isus le-a răspuns: ‘Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?’ ‘Putem’, au zis ei. Şi Isus le-a răspuns: ‘Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu, îl veţi bea şi cu botezul cu care voi fi botezat Eu, veţi fi botezaţi, dar cinstea de a şedea la dreapta sau la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea este numai pentru aceia pentru care a fost pregătită.’ Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov şi pe Ioan. Isus i-a chemat la El şi le-a zis: ‘Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Isus vorbește despre prețul care trebuie să-L plătească pentru omenire, dar și despre faptul că după trei zile va învia, inaugurând Împărăția Sa.
  • Ei nu erau interesați de o Împărăție duhovnicească ci erau foarte dornici să-și asigure promovarea într-o împărăție pământească prin metodele lumii.
  • Ceilalți ucenici se simt ofensați, iar Isus îi corectează transmițându-le atitudinea necesară pentru promovarea spirituală în Împărăția Sa, care este disponibilitatea de a fi slujitorul celorlalți.  
  • Isus vrea să-i facă conștienți de faptul că Împărăția pe care El o reprezintă, se bazează pe umilință și slujire, nu pe anumite funcții sau poziții înalte. El, Însuși a venit să slujească, nu să I Se slujească.

Apropiindu-se vremea încheierii misiunii Sale pe pământ, Isus le vorbește ucenicilor despre condamnarea, moartea și învierea Sa. Acesta este momentul în care cei doi fii ai lui Zebedei, Iacov și Ioan, consideră că ar trebui să se asigure cu privire la promovarea lor. Aleg metoda oamenilor, clasicul “dat din coate” sau…citește în continuare

%d blogeri au apreciat: