Dragoste VS. Dreptate (Partea I)

Domul ISUS, aduce odată cu venirea Sa pe pământ un nou sistem al valorilor creștine și anume, DRAGOSTEA! Era normal să fie așa, din moment ce Dumnezeu este DRAGOSTE! De aceea Domnul Isus spunea ucenicilor Săi, lucru valabil și pentru noi astăzi, anume că diferența între un creștin adevărat și un om firesc este dragostea. Creștinul adevărat trebuie să arate iubire, dragoste și îngăduință în orice sitauație sau împrejurare!

Matei 5: 38-48Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

A nu te împotrivi celui ce-ți face rău sau celui ce se judecă cu tine, a renunța la răzbunare, a binecuvânta pe cel ce te blestemă sau a întoarce și celălalt obraz, presupune să trăim viața la un alt nivel, dumnezeiesc. Cum oare ar putea un om firesc să facă acest lucru?

Acest nivel superior, propovăduit de Isus, cu privire la Împărăția lui Dumnezeu, nu va putea fi înțeles niciodată și cu atât mai mult împlinit în viața de zi cu zi, fără a fi născuți din nou, deci transformați, locuiți, călăuziți și conduși de Duhul Sfânt. De fapt, Isus Însuși a fost întărit și a beneficiat de Duhul Sfânt care a venit peste El la botezul în apă, iar după plecarea Lui în cer, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt, tuturor celor ce L-au primit pe Isus, ca Domn și Mântuitor personal.

Dar haide să urmărim o dezbatere în Podcastul de mai jos, pentru a înțelege mai bine aceste aspecte de comportament creștin!!

%d blogeri au apreciat: