Facerea de bine în Noul Legământ

Luca 10:25-37

• Isus folosește întrebarea fariseului ca pe o nouă ocazie pentru a învăța principiile de bază ale Împărăției.
• Un exemplu practic definește cine este aproapele nostru. Nu un religios sau conațional simpatic, ci o persoană aflată în nevoie.
• Prin pilda samariteanului, Isus ne învață că în Noul Legământ, a face bine semenilor noștri este o îndatorire sfântă mai presus de alte îndatoriri religioase sau etnice.

%d blogeri au apreciat: