Transferul de la Vechiul la Noul Legământ

Evrei 8:1-13

Evrei 4:14-16

Evrei 9:1-28

• Venirea lui Isus în lume abrogă legile VECHIULUI LEGĂMÂNT, date prin Moise.
• VECHIUL LEGĂMÂNT avea promisiuni temporare și pământești.
• LEGĂMÂNTUL NOU , adus de ISUS, este focalizat pe sufletul veșnic al omului. Promisiunile pentru omul restaurat sunt atemporale, veșnice și sunt legate de un loc în ceruri, unde omul va locui în prezența lui Dumnezeu.
• Isus a deschis drumul spre o relație personală cu Dumnezeu care, în persoana Duhului Sfânt, vine să locuiască în noi, călăuzindu-ne pentru a trăi o viață de biruință asupra lumii și asupra păcatului.
• În NOUL LEG ĂMÂNT, ISUS este Mare Preot – singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om. El este unul de-al nostru, om ca noi, dar fără păcat. Fiind în lumea noastră ca om, El
ne înțelege perfect și este gata să intervină în viața noastră în orice moment de criză sau nevoie!

%d blogeri au apreciat: