Adevărul mai presus decât mulțimile

– Ioan 6:45-71 –
 • Isus nu Se lasă intimidat de necredința iudeilor și, aducându‑le aminte că părinții lor au mâncat în pustie mană venită din cer, le spune că cei ce Îl urmează pe El trebuie de asemenea să mănânce o „pâine venită din cer”. Afirmând că El este Pâinea vieții care se coboară din cer, Își invită urmașii să mănânce trupul Său și să bea sângele Său, adică să se identifice cu El, prin împlinirea Noului Legământ, adus de El din cer.
 • Isus le vorbește despre trupul și sângele Lui, care va fi adus ca jertfă pentru oameni. Pentru că nu puteau înțelege sensul spiritual al acestei învățături, atât iudeii, cât și majoritatea ucenicilor, Îl părăsesc.
 • Vedem că Isus nu încearcă să fie pe placul ascultătorilor Săi, ci era interesat să le spună adevărul curat despre Împărăție și continuă se le spună lucruri chiar mai greu de crezut, privitoare la înălțarea Lui la cer.
 • În loc să fie îngrijorat de plecarea celor mai mulți, Isus îi întreabă și pe cei doisprezece ucenici apropiați dacă nu vor să plece, iar Petru afirmă credința lor fermă că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Acesta este momentul în care Isus
  afirmă că unul dintre cei doisprezece rămași cu El în cele din urmă Îl va vinde.

Un gând despre „Adevărul mai presus decât mulțimile

 1. Omul se uită după mulțime, dar Dumnezeu nu. Pe El chiar nu-L impresionează deloc numărul mare, El este Stăpân.
  „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.” (Ioan 6:65)
  Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:3)

  Apreciază

Comentariile sunt închise

%d blogeri au apreciat: