Dărnicia în Noul Legământ!

-Marcu 12:41-44- • Participând la o colectă de bani, Isus folosește ocazia pentru a-i învăța pe ucenici, dar și pe noi, principiile dărniciei în Noul Legământ.• Și dărnicia are de-a face cu inima, nu cu ceea ce văd oamenii că cineva a dăruit. Dumnezeu privește cu ce inimă dăruiesc oamenii, și nu cât dăruiesc.• ConcluziaContinuă lectura „Dărnicia în Noul Legământ!”

Evaluează asta:

Curăția inimii în privința vorbirii

– Matei 5: 33-37 – • Cu toate că Moise, în vechiul legământ, a promovat jurământul față de Dumnezeu, care trebuia neapărat împlinit, în Noul Legământ este interzis complet. • În Noul Legământ, fiindcă este vorba despre o relație directă a omului cu Dumnezeu, care vede inima, creștinul nu-și mai poate permite lipsa sincerității, careContinuă lectura „Curăția inimii în privința vorbirii”

Evaluează asta:

Isus – Copilul Rege promis!

– Luca 2:41-52 – • Cei ce sunt ai lui Dumnezeu sunt interesați de subiecte ce-L preocupă pe Dumnezeu. Oamenii firești te lasă să vorbești singur când aduci în discuție subiecte biblice, spirituale.• Prioritățile noastre sunt indicatori ai spiritualității noastre.• Neascultarea copiilor de părinți este justificată doar când li se cere ceva împotriva voii luiContinuă lectura „Isus – Copilul Rege promis!”

Evaluează asta:

Vestirea Evangheliei este prioritară minunilor

Luca 4:31-44 • Isus mergea în sinagogile din Galileea pentru a propovădui oamenilor vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu.• Deși oamenii erau impresionați de învățătura Lui, cei mai mulți veneau pentru a primi vindecarea trupească.• Eliberarea oamenilor de duhurile rele și vindecarea este o mărturie a puterii lui Dumnezeu și o confirmare a propovăduirii Împărăției.•Continuă lectura „Vestirea Evangheliei este prioritară minunilor”

Evaluează asta:

Restaurarea legământului căsătoriei, în cadrul Noului Legământ

Marcu 10:1-12 • Întrebarea-capcană pusă lui Isus de această dată este despre căsătorie și divorț.• Răspunsul de tip întrebare dat de Isus îi trimite la Legea lui Moise.• Deși nu este pe placul lor, Isus restaurează legământul căsătoriei, afirmând că permisiunea cu privire la divorț dată de Vechiul Legământ prin Moise are de-a face cuContinuă lectura „Restaurarea legământului căsătoriei, în cadrul Noului Legământ”

Evaluează asta:

Noul Legământ și valorile materiale

– Matei 6:19-34 – • În Noul Legământ, bogăția materială, prosperitatea pământească nu sunt o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să fie mulțumit aici cu „strictul necesar”, având ca obiectiv adunarea valorilor în cer.• Isus personalizează bogățiile numindu-le „Mamona”, iar oamenii Noului Legământ fie Îi slujesc lui Dumnezeu, fie lui Mamona, adică bogăției.Continuă lectura „Noul Legământ și valorile materiale”

Evaluează asta:

Transferul de la Vechiul la Noul Legământ

Evrei 8:1-13 Evrei 4:14-16 Evrei 9:1-28 • Venirea lui Isus în lume abrogă legile VECHIULUI LEGĂMÂNT, date prin Moise.• VECHIUL LEGĂMÂNT avea promisiuni temporare și pământești.• LEGĂMÂNTUL NOU , adus de ISUS, este focalizat pe sufletul veșnic al omului. Promisiunile pentru omul restaurat sunt atemporale, veșnice și sunt legate de un loc în ceruri, undeContinuă lectura „Transferul de la Vechiul la Noul Legământ”

Evaluează asta:

Facerea de bine în Noul Legământ

Luca 10:25-37 • Isus folosește întrebarea fariseului ca pe o nouă ocazie pentru a învăța principiile de bază ale Împărăției.• Un exemplu practic definește cine este aproapele nostru. Nu un religios sau conațional simpatic, ci o persoană aflată în nevoie.• Prin pilda samariteanului, Isus ne învață că în Noul Legământ, a face bine semenilor noștriContinuă lectura „Facerea de bine în Noul Legământ”

Evaluează asta:

Capitolul 6 | Principii pentru viață în Împărăția lui Dumnezeu

Lecția 4 | Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale Luca 5: 1-11 IDEI DE BAZĂ • Cu toate că Domnul ISUS era preocupat să vestească Evanghelia Împărăției, El este interesat și de viața de zi cu zi a celor din jurul Lui, cu scopul de a aduce slavă lui Dumnezeu și de a contribui laContinuă lectura „Capitolul 6 | Principii pentru viață în Împărăția lui Dumnezeu”

Evaluează asta:

ISUS – CENTRUL UNIVERSULUI SPIRITUAL!!

„Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat.N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, omContinuă lectura „ISUS – CENTRUL UNIVERSULUI SPIRITUAL!!”

Evaluează asta: