Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 3 Străduiți-vă să intrați

Luca 13:22-35 – „Isus umbla prin cetăţi şi prin sate, învăţând pe norod şi călătorind spre Ierusalim. Cineva I-a zis: ‘Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?’ El le-a răspuns: ‘Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Odată ce StăpânulContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 3 Străduiți-vă să intrați”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 7 Lecția 2 Dă-i lui Dumnezeu ce iubești cel mai mult

Marcu 10:17-27 – „Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: ‘Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?’ ‘Pentru ce Mă numeşti bun?’, i-a zis Isus. ’Nimeni nu este bun, decât Unul singur: Dumnezeu. Cunoşti poruncile: ‘Să nu preacurveşti; să nuContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 7 Lecția 2 Dă-i lui Dumnezeu ce iubești cel mai mult”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 7 – Costurile Împărăției. Lecția 1 Gratis, dar trebuie plătit un preț!

Luca 14:25-35 – „Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors şi le-a zis: ‘Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine nuContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 – Costurile Împărăției. Lecția 1 Gratis, dar trebuie plătit un preț!”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 12 Credința nu pierde oportunitatea

Marcu 10:46-52 – „Au ajuns la Ierihon. Şi, pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos, lângă drum, şi cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: ‘Isuse, Fiul lui David, aiContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 12 Credința nu pierde oportunitatea”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 11 Perseverența credinței

Marcu 7:24-30 – „Isus a plecat de acolo și S-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci, îndată, o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El și a venit deContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 11 Perseverența credinței”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 10 Credința aduce vindecare

Marcu 5:21-43 – „După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele Lui și I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: ‘Fetița mea trage să moară: rogu-Te, vino de-ȚiContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 10 Credința aduce vindecare”

Evaluează asta:

Relatie VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 9 Crede înainte de a vedea

Ioan 4:43-54 – „După aceste două zile, Isus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. Căci El Însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și eiContinuă lectura „Relatie VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 9 Crede înainte de a vedea”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 8 Puterea credinței

Marcu 4:35-41 – „În aceeași zi, seara, Isus le-a zis: ‘Să trecem în partea cealaltă.’ După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care Se afla și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa căContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 8 Puterea credinței”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 7 Reglementări și argumente pentru iertare

Matei 18:15-35 – „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-lContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 7 Reglementări și argumente pentru iertare”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 6 Responsabili față de semeni

Luca 17:1-6 – „Isus a zis ucenicilor Săi: ‘Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască. LuaţiContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 6 Responsabili față de semeni”

Evaluează asta: