Îți este frică de ziua de mâine?

Avem toate motivele să fim speriați de ziua de mâine, dacă RELAȚIA noastră cu Dumnezeu este una inexistentă. Apartenența la o anumită religie sau frecventarea unei anumite denominațiuni, nu ne va rezolva problema veșniciei!! Canalul YouTube lansat astăzi sub numele de RELAȚIE VS. RELIGIE, are chiar menirea de a ne pregăti plecarea din această lume,Continuă lectura „Îți este frică de ziua de mâine?”

Evaluează asta:

Relație Vs. Religie – Capitolul 8 Lecția 19, Fii modest!

Luca 14:7-11 – „Apoi, când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Şi le-a zis: ‘Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine, şi cel ceContinuă lectura „Relație Vs. Religie – Capitolul 8 Lecția 19, Fii modest!”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 18, Nu te promova singur

Marcu 10:32-45 – „Ei erau pe drum şi se suiau la Ierusalim, şi Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El. Isus a luat iarăşi la El pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple. ‘Iată’, a zis El, ‘ne suim la Ierusalim,Continuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 18, Nu te promova singur”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 17, Fii smerit!

Matei 11:25-30 – „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ‘Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! Toate lucrurile Mi-au fost date în mâiniContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 17, Fii smerit!”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 16, Să-L vezi pe Isus în frați

Matei 25:31-46  – „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci,Continuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 16, Să-L vezi pe Isus în frați”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 15, Fă o prioritate din chemarea lui Dumnezeu

Luca 14:12-24 – „A zis şi celui ce-L poftise: ‘Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine şi să iei astfel o răsplată pentru ce aiContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 15, Fă o prioritate din chemarea lui Dumnezeu”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 14, Asemeni unui copilaș

Marcu 10:13-16 – „I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: ‘Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primiContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 14, Asemeni unui copilaș”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 13, Descoperă bucuria de a mijloci pentru alții

Luca 7:1-10 – „După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage săContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 13, Descoperă bucuria de a mijloci pentru alții”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 12, Onest cu privire la minuni

Marcu 8:22-26 – „Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi, Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: ‘Vezi ceva?’ El s-a uitat și a zis: ‘VădContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 12, Onest cu privire la minuni”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 11, Fii un bun administrator al bunurilor materiale

Luca 16:1-3 – „Isus a mai spus ucenicilor Săi: ‘Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipeşte averea. El l-a chemat şi i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’ Ispravnicul şi-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi iaContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 11, Fii un bun administrator al bunurilor materiale”

Evaluează asta: