Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 10, Nu desconsidera pe nimeni

Luca 16:14-31 – „Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El. Isus le-a zis: ‘Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, EvangheliaContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 10, Nu desconsidera pe nimeni”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 9, Cultivă recunoștința

Luca 17:7-21 – „Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paşte oile, îi va zice când vine de la câmp: ‘Vino îndată şi şezi la masă’? Nu-i va zice mai degrabă: ‘Găteşte-mi să mănânc, încinge-te şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu’? Va rămâne elContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 9, Cultivă recunoștința”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 8, Fii un propovăduitor

Luca 24:44-53 – „Apoi, le-a zis: ‘Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.’ Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: ‘Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze aContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 8, Fii un propovăduitor”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul Lecția 7, Nu judeca păcatul altora

Luca 13:1-5 – „În vremea aceea, au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. ‘Credeţi voi’, le-a răspuns Isus, ‘că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu, ci, dacă nuContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul Lecția 7, Nu judeca păcatul altora”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 6, Precaut și prevăzător

Matei 25:14-30 – „Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci, înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şiContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 6, Precaut și prevăzător”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 5, Asumă-ți riscuri prin credință

Matei 25:14-30 – „Atunci , Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul, fiecăruia după puterea lui, şi a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 5, Asumă-ți riscuri prin credință”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 4, Focalizare pe adevăratele valori

Matei 13:44-58 – „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ceContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 4, Focalizare pe adevăratele valori”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 3, Protejează credința celor slabi

Matei 17:24-27 – „Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis: ‘Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?’ ‘Ba da’, a zis Petru. Şi când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte şi i-a zis: ‘Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? DeContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 3, Protejează credința celor slabi”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 2 Deschis și disponibil

Luca 11:27-32 –  „Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi-a ridicat glasul şi a zis: ‘Ferice de pântecele care Te-a purtat şi de ţâţele pe care le-ai supt!’ Şi El a răspuns: ‘Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!’ Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a începutContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 2 Deschis și disponibil”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 1, Vegherea sau vigilența

Luca 12:35-48 – „Mijlocul să vă fie încins și făcliile, aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate de la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! AdevăratContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 1, Vegherea sau vigilența”

Evaluează asta: