Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori

Matei 21:18-22 – „Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: ‘De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!’ Şi îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru,Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale

Luca 5:1-11 – „Pe când se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm.Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 3 Responsabilități față de familie

Ioan 19:25-30 – „Lângă crucea lui Isus, stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mamă-Sa şi, lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: ‘Femeie, iată fiul tău!’ Apoi, a zis ucenicului: ‘Iată mama ta!’ Şi, din ceasul acela, uceniculContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 3 Responsabilități față de familie”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși

Matei 22:15-22 – „Atunci, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: ‘Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi laContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale

Capitolul 6 PRINCIPII PENTRU VIAȚĂ ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU Ioan 6:22-44 – „Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi, sosiseră alte corăbii dinContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 34 Restaurare si retrimitere

Ioan 21:1-19 – „După aceea, Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis: ‘Mă duc să prind peşte.’ ‘Mergem şi noi cu tine’, i-au zisContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 34 Restaurare si retrimitere”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 33 Când credința are nevoie de dovezi

Ioan 20:24-29 – „Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ‘Am văzut pe Domnul!’ Dar el le-a răspuns: ‘Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi puneContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 33 Când credința are nevoie de dovezi”

Evaluează asta:

VACCINUL MAI PERICULOS DECÂT VIRUSUL ÎN SINE ?!?

Se pare că da! Pe zi ce trece, tot mai multe dovezi de netăgăduit apar la orizont. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să zâmbesc la felul copilăresc în care unii care încercau să dovedească, după numai câteva zile, victorioși că au făcut vaccinul și nimic nu li s-a întâmplat. Cât de ignorant șiContinuă lectura „VACCINUL MAI PERICULOS DECÂT VIRUSUL ÎN SINE ?!?”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 32 Învierea lui Isus face diferența

Marcu 16:1-8 – „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: ‘Cine ne va prăvăli piatra de laContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 32 Învierea lui Isus face diferența”

Evaluează asta: