Din armata lumii, în armata lui Cristos | Pastor Viorel Lupu

Precum marele apostol Pavel, mulți alții care l-au întâlnit cu adevărat pe ISUS, au avut parte în viața lor de schimbări radicale. De la o carieră de succes, care părea de neoprit, a trebuit să renunțe la tot și să se transfere în armata cerurilor, care din perspectiva omului secular, părea o nebunie, fără sens.Continuă lectura „Din armata lumii, în armata lui Cristos | Pastor Viorel Lupu”

Evaluează asta:

Valoarea omului din umbră!

Cu toate că întreaga învățătură a NOULUI LEGĂMÂNT, adusă de ISUS pe planeta noastră, se bazează și dă valoare omului ascuns al inimii unde Dumnezeu se uită, cu toate astea, cei ce fac acest lucru sunt tot mai puțini, aproape inexistenți. Cine mai apreciază rugăciunea și postul bunicuțelor de pe ultima bancă din biserică, careContinuă lectura „Valoarea omului din umbră!”

Evaluează asta:

Ovidiu Blaj, o voce calificată în domeniul scrisului!

Cartea ,,Dumnezeu te iubește’’ a trecut prin multe mâini până să devină ceea ce este astăzi. Pe lângă faptul că doresc să mulțumesc din toată inima, în primul rând Lui Dumnezeu pentru apariția ei, vreau să mulțumesc și tuturor celor care au fost implicați în apariția ei. Intenția mea nu este de a scoate peContinuă lectura „Ovidiu Blaj, o voce calificată în domeniul scrisului!”

Evaluează asta:

REGRETELE pastorului Iacob Coman de a sluji o religie și nu o RELAȚIE !!

Oricine se va baza pe o religie și nu pe o relație, va ajunge la această concluzie, mai devreme sa mai târziu!! Din fericire, fratele Coman s-a trezit destul de devreme pentru a mai putea face ceva pentru sufletul lui și nu numai. Din păcate, cum spunea fratele Coman, unii au plecat deja în veșnicii,Continuă lectura „REGRETELE pastorului Iacob Coman de a sluji o religie și nu o RELAȚIE !!”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori

Matei 21:18-22 – „Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: ‘De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!’ Şi îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru,Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale

Luca 5:1-11 – „Pe când se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm.Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 3 Responsabilități față de familie

Ioan 19:25-30 – „Lângă crucea lui Isus, stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mamă-Sa şi, lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: ‘Femeie, iată fiul tău!’ Apoi, a zis ucenicului: ‘Iată mama ta!’ Şi, din ceasul acela, uceniculContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 3 Responsabilități față de familie”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși

Matei 22:15-22 – „Atunci, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: ‘Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi laContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale

Capitolul 6 PRINCIPII PENTRU VIAȚĂ ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU Ioan 6:22-44 – „Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi, sosiseră alte corăbii dinContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 34 Restaurare si retrimitere

Ioan 21:1-19 – „După aceea, Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis: ‘Mă duc să prind peşte.’ ‘Mergem şi noi cu tine’, i-au zisContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 34 Restaurare si retrimitere”

Evaluează asta: