Mîntuirea prin har!!

PROVERBE 11:30„Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă şi cel înţelept cîştigă suflete.” Cel care este socotit neprihănit prin credinţă nu-şi mai aparţine lui însuşi, ci Aceluia care L-a răscumpărat cu preţul suferinţelor Sale ispăşitoare. Acesta este un principiu adevărat de care noi trebuie să fim convinşi şi la care trebuie să adaptăm viaţaContinuă lectura „Mîntuirea prin har!!”

Evaluează asta:

Tatăl Mă iubeşte, pentru că îmi dau viaţa!

Tatăl Mă iubeşte, pentru că îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Ioan 10.17Fiul lui Dumnezeu era din veşnicie desfătarea Tatălui. În Ioan 1 ne este spus că Fiul lui Dumnezeu e la sânul Tatălui fapt care ne arată legătura intimă cuContinuă lectura „Tatăl Mă iubeşte, pentru că îmi dau viaţa!”

Evaluează asta:

Voi cânta Domnului toată viaţa mea!

Voi cânta Domnului toată viaţa mea, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi. Fie plăcută Lui cugetarea mea: eu mă voi bucura în Domnul.Psalmul 104.33,34 Domnului I-a plăcut să mă înveţe că prima datorie măreaţă şi totuşi obişnuită pe care trebuie să o îndeplinesc în fiecare zi este ca inima mea să se bucureContinuă lectura „Voi cânta Domnului toată viaţa mea!”

Evaluează asta:

Rabd totul pentru cei aleşi!

Rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.(2 Timotei 2:10) O, dacă ar fi ştiut Iov, în timp ce şedea în cenuşă, frământându-şi inima gândindu-se la providenţa lui Dumnezeu, că milioane de oameni de-a lungul istoriei vor privi înapoi la încercările lui!Continuă lectura „Rabd totul pentru cei aleşi!”

Evaluează asta:

Binecuvântat este omul al cărui duh priveşte doar spre Dumnezeu!!

Iar fără credinţă este imposibil să‑I fii plăcut, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că‑i răsplăteşte pe cei care‑L caută. Evrei 11.6 Oamenii spun: «Văd, deci cred»; însă noi spunem: «Cred, deci văd». Răsturnăm proverbul: credinţa ne este văz, auz, gust şi pipăit; este atât de puternicăContinuă lectura „Binecuvântat este omul al cărui duh priveşte doar spre Dumnezeu!!”

Evaluează asta:

MESAJ SPECIAL DIN PARTEA BISERICII ELIM, TIMIȘOARA – PASTOR DUMITRU MOȚ

Familia fratelui George Olar mulțumește din inimă tuturor celor care au transmis condoleanțele lor, împreună cu mesajele frumoase de apreciere, la adresa celui ce a fost soț, tată, bunic, frate, și bun prieten multora. Apreciem faptul că fratele Moise Ardelean (Președintele Cultului Penticostal din România) și-a făcut timp și a sunat pentru a-și exprima părereaContinuă lectura „MESAJ SPECIAL DIN PARTEA BISERICII ELIM, TIMIȘOARA – PASTOR DUMITRU MOȚ”

Evaluează asta:

Moartea fulgerătoare a fratelui meu, George Olar, ne-a luat prin surprindere!

Nici nu ne liniștisem bine inimile, după moartea fratelui nostru Ion care a avut loc cu 5 luni în urmă, că iată din nou suntem în fața despărțirii de fratele nostru George, care la numai o lună de la împlinirea vârstei de 75 de ani, a plecat fulgerător dintre noi. Cu toții suntem foarte triști,Continuă lectura „Moartea fulgerătoare a fratelui meu, George Olar, ne-a luat prin surprindere!”

Evaluează asta:

Hristos în online – Ghiță Ignat

Mă întorc de la București, sunt la volan de câteva ore, conduc și mă gândesc, un pic îngrijorat, ce-i drept, (știu că nu-i creștinește să scrii sau să spui că ești îngrijorat, dar când ești răspunzător de plata lunară a salariilor a peste 40 de oameni în contextul crizei actuale, crede-mă că te îngrijorezi fărăContinuă lectura „Hristos în online – Ghiță Ignat”

Evaluează asta:

Domne, ce vrei să fac?

„Nu am fost neascultător vedeniei cereşti.” FAPTELE APOSTOLILOR 26:19 Vedenia cerească a fost baza şi punctul de plecare al slujirii apostolului Pavel. Acest rebel, acest om violent, cel mai îndîrjit dintre vrăjmaşii lui Dumnezeu, s-a hotărît să-L asculte de îndată ce a văzut pe drumul Damascului pe Domnul Isus slăvit. Şi el a ascultat pînăContinuă lectura „Domne, ce vrei să fac?”

Evaluează asta:

Du-te, şi DOMNUL să fie cu tine!

DOMNUL, care m-a izbăvit din ghiara leului, şi din labaursului, mă va izbăvi şi din mîna acestui Filistean. Şi Saula zis lui David: Du-te, şi DOMNUL să fie cu tine. 1. Sam. 17,37.David niciodată nu s-a lăudat cu victoria obţinută asupra leului sau a ursului. Nici de data aceasta nu ar fi amintit-o dacă nuContinuă lectura „Du-te, şi DOMNUL să fie cu tine!”

Evaluează asta: