Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 33 Când credința are nevoie de dovezi

Ioan 20:24-29 – „Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ‘Am văzut pe Domnul!’ Dar el le-a răspuns: ‘Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi puneContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 33 Când credința are nevoie de dovezi”

Evaluează asta:

VACCINUL MAI PERICULOS DECÂT VIRUSUL ÎN SINE ?!?

Se pare că da! Pe zi ce trece, tot mai multe dovezi de netăgăduit apar la orizont. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să zâmbesc la felul copilăresc în care unii care încercau să dovedească, după numai câteva zile, victorioși că au făcut vaccinul și nimic nu li s-a întâmplat. Cât de ignorant șiContinuă lectura „VACCINUL MAI PERICULOS DECÂT VIRUSUL ÎN SINE ?!?”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 32 Învierea lui Isus face diferența

Marcu 16:1-8 – „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: ‘Cine ne va prăvăli piatra de laContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 32 Învierea lui Isus face diferența”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 31 Conform Scripturilor

Ioan 19:31-42 – „De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce. Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluiereleContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 31 Conform Scripturilor”

Evaluează asta:

Filip a fost vindecat!

Inițial publicat pe The good fight:
Filip a împlinit vârsta de șapte ani. E un băiețel înalt, dezvoltat bine, chiar puternic pentru vârsta lui aș putea spune. Ne bucurăm și mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru el. Însă nu a fost din tot timpul așa… Filip în primii patru ani de viață a fost firav…

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 30 Prejudecățile ne fac vulnerabili

Matei 26:57-75 – „Cei ce au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru şi a şezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârşitul. Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutauContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 30 Prejudecățile ne fac vulnerabili”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 29 Isus, Fiul omului

Matei 26:30-56 – „După ce au cântat cântarea, au ieşit în Muntele Măslinilor. Atunci, Isus le-a zis: ‘În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.’ Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.’ Petru a luatContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 29 Isus, Fiul omului”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 28 Dumnezeu face întotdeauna dreptate

Luca 18:1-8 – „Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase. El le-a zis: ‘Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la elContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 28 Dumnezeu face întotdeauna dreptate”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 27 Caritate și închinare

Ioan 12:1-11 – „Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. Acolo, I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce şedeau la masă cu El. Maria a luat un litru cu mir de nardContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 27 Caritate și închinare”

Evaluează asta: