Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 9 Rugăciunea în Noul Legământ

Matei 6:1-15 – „Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fieContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 9 Rugăciunea în Noul Legământ”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 8 Curăția inimii cu privire la relațiile cu semenii

Matei 5:21-26 – „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricineva ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ vacădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădeaContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 8 Curăția inimii cu privire la relațiile cu semenii”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 7 Curăția inimii în privința vorbirii

Matei 5: 33-37 – „Aţi mai auzit iarăşi căs-a zis celor din vechime: ‘Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale. Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; niciContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 7 Curăția inimii în privința vorbirii”

Evaluează asta:

Ghiță Ignat – Mărturisește cu curaj și multă îndrăzneală pe Cristos, lumii seculare!!

Romani 1:16 Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului. Atunci când cineva devine vulnerabil în ce privește lucrurile negative din viața lui, mai ales în fața lumii seculare, care apreciază doar succesul, este clar că avemContinuă lectura „Ghiță Ignat – Mărturisește cu curaj și multă îndrăzneală pe Cristos, lumii seculare!!”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 5 Noul Legământ și valorile materiale

Matei 6:19-34 – „Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi șiContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 5 Noul Legământ și valorile materiale”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 4 Postul în Noul Legământ

Marcu 2:18-22 – „Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Isus: ‘Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?’ Isus le-a răspuns: ‘Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu potContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 4 Postul în Noul Legământ”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 – Lecția 3 Sabatul în slujba omului

Marcu 2:23-28 – „S-a întâmplat că, într-o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii I-au zis: ‘Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit în ziua Sabatului?’ Isus le-a răspuns: ‘Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când aContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 – Lecția 3 Sabatul în slujba omului”

Evaluează asta: