Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 1, Vegherea sau vigilența

Luca 12:35-48 – „Mijlocul să vă fie încins și făcliile, aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate de la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! AdevăratContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 1, Vegherea sau vigilența”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 7, Nu apela la susținerea oamenilor

Ioan 7:1-18 – „După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape. Frații Lui I-au zis: ‘Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva înContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 7, Nu apela la susținerea oamenilor”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 6, Renunță la spiritul de conservare, dobândind un spirit de sacrificiu

Marcu 8:27-38 – „Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: ‘Cine zic oamenii că sunt Eu?’ Ei I-au răspuns: ‘Ioan Botezătorul; alții: Ilie; alții: Unul din proroci.’ ‘Dar voi’, i-a întrebat El, ‘cine ziceți că sunt Eu?’ ‘Tu ești Cristosul!’ I-a răspuns Petru. Isus le-a poruncit cuContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 6, Renunță la spiritul de conservare, dobândind un spirit de sacrificiu”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 5, Neînțeleși, respinși și persecutați

Matei 10:1-42 – „Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; FilipContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 5, Neînțeleși, respinși și persecutați”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 4, Acceptă harul!

Luca 23:26-43 – „Pe când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, şi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus. În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiauContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 4, Acceptă harul!”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 3 Străduiți-vă să intrați

Luca 13:22-35 – „Isus umbla prin cetăţi şi prin sate, învăţând pe norod şi călătorind spre Ierusalim. Cineva I-a zis: ‘Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?’ El le-a răspuns: ‘Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Odată ce StăpânulContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 3 Străduiți-vă să intrați”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 7 Lecția 2 Dă-i lui Dumnezeu ce iubești cel mai mult

Marcu 10:17-27 – „Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: ‘Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?’ ‘Pentru ce Mă numeşti bun?’, i-a zis Isus. ’Nimeni nu este bun, decât Unul singur: Dumnezeu. Cunoşti poruncile: ‘Să nu preacurveşti; să nuContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 7 Lecția 2 Dă-i lui Dumnezeu ce iubești cel mai mult”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 7 – Costurile Împărăției. Lecția 1 Gratis, dar trebuie plătit un preț!

Luca 14:25-35 – „Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors şi le-a zis: ‘Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine nuContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 7 – Costurile Împărăției. Lecția 1 Gratis, dar trebuie plătit un preț!”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 12 Credința nu pierde oportunitatea

Marcu 10:46-52 – „Au ajuns la Ierihon. Şi, pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos, lângă drum, şi cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: ‘Isuse, Fiul lui David, aiContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 12 Credința nu pierde oportunitatea”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 11 Perseverența credinței

Marcu 7:24-30 – „Isus a plecat de acolo și S-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci, îndată, o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El și a venit deContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 11 Perseverența credinței”

Evaluează asta: