Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 2 Principiul autorității

Marcu 1:21-28 – „S-au dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. ElContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 2 Principiul autorității”

Evaluează asta:

Este religia mea, cea lăsată de Isus?

Orice creștin născut din Nou, ar trebui să fie interesat și curios dacă, calea pe care merge spre Împărăție este cea trasată de Isus sau este o cale improvizată de liderii religioși și interpretată eronat! Singurul mod în care poți fi sigur că ești pe calea bună, este studierea Cuvântului Biblic! Cartea pe care noiContinuă lectura „Este religia mea, cea lăsată de Isus?”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 17 Dreptate versus Dragoste

Matei 5:38-48 – „Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă teContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 17 Dreptate versus Dragoste”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 16 Dărnicia în Noul Legământ

Marcu 12:41-44 – Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‘Adevărat vă spun că aceastăContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 16 Dărnicia în Noul Legământ”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 15 Restaurarea legământului căsătoriei în cadrul Noul Legământ

Marcu 10:1-12 – „Isus a plecat de acolo şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El şi, după obiceiul Său, a început iarăşi să-i înveţe. Au venit la El fariseii şi, ca să-L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta. Drept răspuns, ElContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 15 Restaurarea legământului căsătoriei în cadrul Noul Legământ”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 14 Facerea de bine în Noul Legământ

Luca 10:25-37 – „Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: ‘Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?’ Isus i-a zis: ‘Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?’ El a răspuns: ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cuContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 14 Facerea de bine în Noul Legământ”

Evaluează asta:

RELAȚIE VS RELIGIE – Capitolul 4 Lecția 13 Prioritatea Noului Legământ este salvarea, nu pedepsirea omului

Ioan 8:1-11 – „Isus s-a dus la Muntele Măslinilor. Dar, dis-de-dimineață, a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit la El. El a șezut jos și-i învăța. Atunci, cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus: ‘Învățătorule, femeia aceasta aContinuă lectura „RELAȚIE VS RELIGIE – Capitolul 4 Lecția 13 Prioritatea Noului Legământ este salvarea, nu pedepsirea omului”

Evaluează asta:

RELAȚIE VS RELIGIE – Capitolul 4 Lecția 12 Lumină și curaj pentru a privi în interior

Luca 11:33-54 – „Nimeni n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău esteContinuă lectura „RELAȚIE VS RELIGIE – Capitolul 4 Lecția 12 Lumină și curaj pentru a privi în interior”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 11 Interiorul contează

Marcu 7:1-23 – „Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. Și, când se întorc din piață, nu mănâncăContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 11 Interiorul contează”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 10 Omul este mai presus decât regulile

Ioan 5:1-16 – „După aceea era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora, dinContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 10 Omul este mai presus decât regulile”

Evaluează asta: