Lasă-l pe Duhul Sfînt să preia conducerea!

Text: Romani 7:14-25„PUTEREA DE ÎMPOTRIVIRE”Căci binele, pe care vreau sa-l fac, nu-l fac, ci raul, pe carenu vreau să-l fac, iată ce fac! Romani 7:19Fiecare creştin are „o personalitate împărţită”. El este un cîmpde bătălie viu în care binele şi răul se luptă pentru supremaţie.Credinciosul are încă vechile tendinţe spre a păcătui, dar are şinoileContinuă lectura „Lasă-l pe Duhul Sfînt să preia conducerea!”

Evaluează asta:

Bunătatea lui Dumnezeu!

Bunătatea lui Dumnezeu.Psalmi 52:8Meditează puţin la această bunătate a lui Dumnezeu. Este o bunătate blândă. Cu atingeri blânde ş iubitoare, El vindecă pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. El este la fel de blând în a-şi arăta în mod practic bunătatea, ca şi în mod teoretic. Este o mare bunătate. Nu existăContinuă lectura „Bunătatea lui Dumnezeu!”

Evaluează asta:

Anumite cântări nu pot fi învăţate decât în vale!

Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. (Apocalipsa 14:3) Anumite cântări nu pot fi învăţate decât în vale. Nici o şcoală de muzică nu le poate învăţa, pentru că nici o teorie nu le poate face să fie cântateContinuă lectura „Anumite cântări nu pot fi învăţate decât în vale!”

Evaluează asta:

Cel ce umblă plângând când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie!

Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Psalmul 126.5Fără să semeni nu poţi să strângi recoltă. Prima trebuie să fie înaintea celeilalte. Osteneala însămânţării este urmată de bucuria secerişului, căci avem făgăduinţa că nu va înceta seceratul şi semănatul. Dar întotdeauna semănătorul nu este lipsit de griji. Frigul şi gerul poateContinuă lectura „Cel ce umblă plângând când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie!”

Evaluează asta:

Trăiește cum a intenţionat Dumnezeu!

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot” (2 Petru 1:3)Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia … De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragosteaContinuă lectura „Trăiește cum a intenţionat Dumnezeu!”

Evaluează asta:

Minunile sunt pentru cei ascultători!

„Naaman … avea mare vază … dar era lepros” (2 împăraţi 5:1) Când Dumnezeu îţi dă un răspuns, nu comenta şi nu gândi raţional. Fă ce spune El – şi vei ieşi basma curată. Mândria lui Naaman aproape că l-a costat viaţa. Când a părăsit casa lui Elisei, el era mânios că Elisei nu ieşiseContinuă lectura „Minunile sunt pentru cei ascultători!”

Evaluează asta:

Doamne, iată-mă!

Poporul Tău este plin de înflăcărare când îţi aduni oştirea …Psalmul 110.3 Binecuvântat să fie Dumnezeul îndurării, că va fi aşa cum sună versetul. Este un popor pe care Domnul l-a ales din timpuri străvechi ca să fie partea Lui deosebită. Din fire, copiii acestui popor aveau o voinţă tot aşa de încăpăţânată ca şiContinuă lectura „Doamne, iată-mă!”

Evaluează asta:

Slujba marilor necazuri!

El face rana, şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte. (Iov 5:18) Slujba marilor necazuriÎn timp ce ne plimbam pe lângă dealurile care au fost atât de violent zguduite de un mare cutremur, realizam că după perioadele de distrugere urmează perioade de linişte deplină. Într-adevăr, lacuri cu apă limpede şi liniştităContinuă lectura „Slujba marilor necazuri!”

Evaluează asta:

Cine are pe Fiul, are viaţa!

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre. Efeseni 2:1Povestirea care urmează a fost spusă de William E. Biederwolf,fostul preşedinte al Conferinţei Biblice de la Winona Lake. Untînăr sculptor a lucrat cu toată migala la statuia unui înger. Cîndmaestrul său, Michelangelo, a sosit s-o vadă, artistul s-a ascuns peaproape şi a aşteptat să audăContinuă lectura „Cine are pe Fiul, are viaţa!”

Evaluează asta:

CHEMAREA DE A FI LIDER

CHEMAREA DE A FI LIDER „Scoală-te şi stai în picioare” (Faptele Apostolilor 26:16)Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii lider, te vei simţi neîmplinit în oricare alt rol. Dumnezeu i-a spus lui Pavel: „scoală-te, şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, ca să te pun slujitor”. Să observăm ce înseamnă chemarea de a fi lider:1)Continuă lectura „CHEMAREA DE A FI LIDER”

Evaluează asta: