Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 19 Frica și rușinea de oameni

Luca 12:1-12 – „În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor Săi: ‘Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea,Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 19 Frica și rușinea de oameni”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 18 Nu minunile susțin credința, ci credința face minuni

Marcu 8:1-21 – „În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‘Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine deContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 18 Nu minunile susțin credința, ci credința face minuni”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 17 Lumina lumii

Ioan 8:12-29 – „Isus le-a vorbit din nou și a zis: ‘Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.’ La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: ‘Tu mărturisești despre Tine Însuți: deci mărturia Ta nu este adevărată.’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Chiar dacăContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 17 Lumina lumii”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 16 Închinarea este la intersecția dintre iertare și iubire

Luca 7:36-50 – „Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângăContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 16 Închinarea este la intersecția dintre iertare și iubire”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 5 Lecția 15 Mai presus de legile naturii

Marcu 6:30-52 – „Apostolii s-au adunat la Isus și I-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Isus le-a zis: ‘Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin.’ Căci erau mulți care veneau și se duceau, și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat, dar, cu corabia, caContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 5 Lecția 15 Mai presus de legile naturii”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 14 Credibilitatea lui Isus

Ioan 5:31-47 – „Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul care mărturisește despre Mine; și știu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan, și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine deContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 14 Credibilitatea lui Isus”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 13 Judecata aparține lui Dumnezeu

Matei 7:1-6 – „Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău:Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 13 Judecata aparține lui Dumnezeu”

Evaluează asta:

Ghiță Ignat – Un om care a trecut de la vorbe, la fapte!

Atunci când vedem o schimbare radicală în viața unei persoane, o schimbare produsă de întâlnirea cu Dumnezeu, nu putem să fim decât bucuroși. Iar bucuria aceasta, este chiar mai mare, când vedem implicarea unor astfel de persoane transformate de Dumnezeu, în reabilitarea vieților unor oameni care au nevoie de schimbare! Mai jos, este un video,Continuă lectura „Ghiță Ignat – Un om care a trecut de la vorbe, la fapte!”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 12 Adevărul mai presus decât mulțimile

Ioan 6:45-71 – „În proroci este scris: ‘Toți vor fi învățați de Dumnezeu.’ Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cineContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 12 Adevărul mai presus decât mulțimile”

Evaluează asta: