Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 10 Credința aduce vindecare

Marcu 5:21-43 – „După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele Lui și I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: ‘Fetița mea trage să moară: rogu-Te, vino de-ȚiContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 10 Credința aduce vindecare”

Evaluează asta:

Relatie VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 9 Crede înainte de a vedea

Ioan 4:43-54 – „După aceste două zile, Isus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. Căci El Însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și eiContinuă lectura „Relatie VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 9 Crede înainte de a vedea”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 8 Puterea credinței

Marcu 4:35-41 – „În aceeași zi, seara, Isus le-a zis: ‘Să trecem în partea cealaltă.’ După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care Se afla și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa căContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 8 Puterea credinței”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 7 Reglementări și argumente pentru iertare

Matei 18:15-35 – „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-lContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 7 Reglementări și argumente pentru iertare”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 6 Responsabili față de semeni

Luca 17:1-6 – „Isus a zis ucenicilor Săi: ‘Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască. LuaţiContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 6 Responsabili față de semeni”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori

Matei 21:18-22 – „Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: ‘De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!’ Şi îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru,Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale

Luca 5:1-11 – „Pe când se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm.Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 3 Responsabilități față de familie

Ioan 19:25-30 – „Lângă crucea lui Isus, stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mamă-Sa şi, lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: ‘Femeie, iată fiul tău!’ Apoi, a zis ucenicului: ‘Iată mama ta!’ Şi, din ceasul acela, uceniculContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 3 Responsabilități față de familie”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși

Matei 22:15-22 – „Atunci, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: ‘Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi laContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale

Capitolul 6 PRINCIPII PENTRU VIAȚĂ ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU Ioan 6:22-44 – „Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi, sosiseră alte corăbii dinContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale”

Evaluează asta: