Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 17, Fii smerit!

Matei 11:25-30 – „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ‘Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! Toate lucrurile Mi-au fost date în mâiniContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 17, Fii smerit!”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 16, Să-L vezi pe Isus în frați

Matei 25:31-46  – „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci,Continuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 16, Să-L vezi pe Isus în frați”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 15, Fă o prioritate din chemarea lui Dumnezeu

Luca 14:12-24 – „A zis şi celui ce-L poftise: ‘Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine şi să iei astfel o răsplată pentru ce aiContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 15, Fă o prioritate din chemarea lui Dumnezeu”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 14, Asemeni unui copilaș

Marcu 10:13-16 – „I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: ‘Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primiContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 14, Asemeni unui copilaș”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 13, Descoperă bucuria de a mijloci pentru alții

Luca 7:1-10 – „După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage săContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 13, Descoperă bucuria de a mijloci pentru alții”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 12, Onest cu privire la minuni

Marcu 8:22-26 – „Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi, Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: ‘Vezi ceva?’ El s-a uitat și a zis: ‘VădContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 12, Onest cu privire la minuni”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 11, Fii un bun administrator al bunurilor materiale

Luca 16:1-3 – „Isus a mai spus ucenicilor Săi: ‘Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipeşte averea. El l-a chemat şi i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’ Ispravnicul şi-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi iaContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 11, Fii un bun administrator al bunurilor materiale”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 10, Nu desconsidera pe nimeni

Luca 16:14-31 – „Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El. Isus le-a zis: ‘Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, EvangheliaContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 10, Nu desconsidera pe nimeni”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 9, Cultivă recunoștința

Luca 17:7-21 – „Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paşte oile, îi va zice când vine de la câmp: ‘Vino îndată şi şezi la masă’? Nu-i va zice mai degrabă: ‘Găteşte-mi să mănânc, încinge-te şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu’? Va rămâne elContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 9, Cultivă recunoștința”

Evaluează asta:

Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 8, Fii un propovăduitor

Luca 24:44-53 – „Apoi, le-a zis: ‘Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.’ Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: ‘Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze aContinuă lectura „Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 8, Fii un propovăduitor”

Evaluează asta: