Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 11 – Principiul semănatului

Marcu 4:1-34 – „Isus a început iarăşi să înveţe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S-a suit şi a şezut într-o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe ţărm lângă mare. Apoi a început să-i înveţe multe lucruri în pilde; şi, în învăţătura pe care le-o dădea, leContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 11 – Principiul semănatului”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 10 Principiul închinării în duh și adevăr

Ioan 4:1-42 – „Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza El Însuşi, ci ucenicii Lui. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproapeContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 10 Principiul închinării în duh și adevăr”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 9 – Lege și/sau har

Matei 5:17-20 – „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. AșaContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 9 – Lege și/sau har”

Evaluează asta:

227 Persoane au murit de Covid-19 și 488 de Vaccin, în România ?!

Dacă mesajul celor două doamne doctor din video de mai jos sunt date oficiale, atunci situația este gravă de tot și ar trebui să alarmeze pe orice persoană de bună credință. Felicitări acestor două doamne doctor pentru curajul de a spune adevărul cu orice risc. Sperăm ca tot mai multe cadre medicale să le urmezeContinuă lectura „227 Persoane au murit de Covid-19 și 488 de Vaccin, în România ?!”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 8 Mântuire și judecată

Ioan 3:17-21 – „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stăContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 8 Mântuire și judecată”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 7 Nu fiți naivi și creduli

Matei 7:15-29 – „Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nuContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 7 Nu fiți naivi și creduli”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 6 – Duhul Sfânt, încredere și perseverență

Matei 7:7-14 – „Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un pește,Continuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 6 – Duhul Sfânt, încredere și perseverență”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 5 – Nu batjocori ceea ce nu înțelegi

Marcu 3:20-30 – „Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: ‘Și-a ieșit din minți.’ Și cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: ‘Este stăpânit deContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 5 – Nu batjocori ceea ce nu înțelegi”

Evaluează asta:

Mărturisirea păcatelor este pămantul in care creste iertarea lui Dumnezeu.

Psalmul 32:1-7 Am zis: „îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Si Tu ai iertat vina păcatului meu.Psalmul 32:5FRUNZE PRĂFUITEPlanta ornamentală pe care am adus-o soţiei a adăugat o notă de viaţă în casa noastră. Frunzele sale mari, luxuriante, păreau că se întind cu gesturi de bun venit. Dar într-o dimineaţă am observat că frunzele îi atârnauContinuă lectura „Mărturisirea păcatelor este pămantul in care creste iertarea lui Dumnezeu.”

Evaluează asta:

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 4 Multiplicare prin ucenicie

Marcu 3:13-19 – „În urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei doisprezece pe careContinuă lectura „Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 4 Multiplicare prin ucenicie”

Evaluează asta: