Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 24 Numai prin Isus se poate ajunge la Dumnezeu

Ioan 14:1-14 – „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.’ ‘Doamne’, I-a zis Toma, ‘nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim calea într-acolo?’ Isus i-a zis: ‘Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.’ ‘Doamne’, i-a zis Filip, ‘arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns!’ Isus i-a zis: ‘De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine!”… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 23 Roditori prin El, nu prin noi înșine

Ioan 15:1-11 – „Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul. Pe orice mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţeşte, ca să aducă şi mai mult rod. Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.”


IDEI DE BAZĂ

¶Este absolut necesară conexiunea noastră directă cu Isus, altfel nu vom putea aduce roade pentru Împărăție.
¶Rodirea creștină depinde și de întreținerea sau curățirea noastră de către Dumnezeu. Această conexiune cu Cristos, aduce răspuns pentru rugăciuni… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 22 Neapreciați de lume

Ioan 15:18-27 – „Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine, şi pe Tatăl Meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au urât fără temei.’ Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. Şi voi de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus ne atenționează că nu ar trebui să ne așteptăm ca lumea să ne aprecieze sau să ne prețuiască. De fapt împotrivirea lumii este una din cele mai bune dovezi ale faptului ca cineva este urmaș al lui Cristos.
¶Persecuția lumii este de neevitat datorită identității de copii ai lui Dumnezeu și apartenenței la Împărăția Lui… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 21 Neutralitatea nu este o opțiune

Matei 12:38-48 – „Atunci, unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: ‘Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!’ Drept răspuns, El le-a zis: ‘Un neam viclean şi preacurvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului. Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-L vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi n-o găseşte. Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.’ Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.”


IDEI DE BAZĂ

¶Cei ce vedeau nenumărate minuni în slujirea lui Isus, Îi cer din nou un semn pentru a crede în El. Isus le aduce două argumente ale credinței din Vechiul Testament… Citește în continuare

Rodica (Galis) Cuc a plecat la Domnul la numai 58 de ani!!

Am cunoscut familia Galis, în mod special pe pastorul Galis tatăl ei, din anii 1983 când am ajuns în Chicago. Nu cred că în acea perioadă a existat vreun român ajuns în Chicago care să nu-l fi cunoscut pe pastorul Galis și să nu fi beneficiat într-un fel sau altul de ajutorul pastorului  Galis, emigrare, jobs etc.

Era un om deosebit, cu o inimă deosebit de mare și  neobosit în ajutorarea tuturor românilor emigranți ajunși în Chicago, indiferent de apartenența religioasă. Un exemplu demn de urmat.

Cred că Rodica i-a semănat mult! Am cunoscut-o încă de la începutul lansării mele pe blogosferă. M-a ajutat în multe feluri, dar mai ales în preluarea unor articole de pe blogul meu și expunerea lor pe blogul ei, care avea cea mai mare popularitate dintre toate blogurile creștine, în acea perioadă.  Momentul în care am reușit să o cunosc cel mai bine pe Rodica, a fost în perioada de mare încercare prin care a trecut familia Bodnariu. Rodica, cu o dăruire rar văzută, s-a implicat atât de mult încât, la un moment dat efectiv ajunsese la epuizare.

În acea perioada am vorbit de mai multe ori cu ea la telefon și eram profund mirat cât de mult încerca să ajute, prin blogul ei, pe toți cei ce erau afectați de acea situație parcă fără ieșire. A avut o inimă specială în care clocotea o dragoste dumnezeiască, cum rar mi s-a dat să văd. Avea doar cuvinte de încurajare și apreciere față de toată lumea.

Vestea plecării ei în veșnicii, m-a luat efectiv prin surprindere. Sunt convins că pentru ea este o bucurie să-L întâlnească pe ISUS, pe care L-a iubit și slujit cu toată inima. Apoi sunt convins că a fost întâmpinată cu multă bucurie de părinții ei și mulți alți iubiți din familie cât și prieteni care au plecat la cele veșnice de mai mult timp.

Dacă in cer a avut loc o mare bucurie, aici pe pămînt Rodica a lăsat un gol mare și durere care poate fi liniștită puțin, cu gândul că într-o zi se vor revedea, iar această revedere nu va fi una temporară, ci pentru veșnicii.

Dragă familie Cuc, eu și familia mea vă spunem ,,SINCERE CONDOLEANȚE’’
Ne rugăm Domnului pentru voi să vă mângâie cu speranța revederii și să vă fie EL tot ceea ce Rodica a reprezentat pentru voi!

🙏

Cu mult respect și dragoste,
        mike olari


Vreau sa anunt toti prietenii nostri de pe Facebook, o veste trista care ne-a lasat in soc si la care nu ne-am asteptat. Sotia mea iubita, Rodica Cuc, a trecut la Domnul la data de 29 iunie, 2021, la varsta de numai 58 de ani, la doua saptamani dupa ziua ei de nastere. Ea este fiica Pastorului George Galis, Fondatorul bisericii Philadelphia, din Chicago, un Pastor care a iubit si ajutat pe toti oamenii indiferent de confesiunea lor religioasa. Rodica a lucrat cu multa placere si daruire, la blogul RODIAGNUSDEI, pe care l-a pornit cu putin inainte de trecerea la Domnul a tatalui sau. Acest blog crestin a ajuns sa fie blogul numarul unu a crestinilor din Romania, la care a activat pana ce a cazut bolnava, cand nu a mai putut sa lucreze la el din cauza bolii. A vrut sa se faca bine si sa continue aceasta lucrare pe care a facut-o din dragoste pentru Dumnezeu si pentru fratii si surorile de pretutindeni. Serviciul de priveghi va avea loc la Biserica Philadelphia din Chicago, Joi 8 iulie la ora 7 seara ora Chicago, iar serviciul de inmormantare va avea loc vineri 9 iulie la ora 10 dimineata, ora Chicago.Stim ca Domnul a iubit-o si este ea acum in vesnicie la loc bun, unde se intalneste cu toti cei dragi ai ei, A trecut la Domnul cu zambet pe fata, ca si a unui copilas care zambeste prin somn in timpul unui vis frumos, ingeresc. Am fost la capataiul ei, impreuna cu copiii nostri cand Domnul a luat-o acasa la El. Noi o vom plange si vom ramane indurerati cat vom trai pe acest pamant de pierderea ei, ea plecand mult prea devreme din mijlocul nostru. Va multumim tuturora celor care au indragit-o pe sotia mea iubita pe care Dumnezeu a tinut-o alaturi de mine 40 de ani. Ii vom simti lipsa forever. O iubim forever! Sotul Avram Cuc si copiii nostri, Leslie, Jackie, Stefanie, Richie, Jeremy.

God Bless you all, Thank you for everything!

Please share.


Sursa: FACEBOOK Rodi Avram


I want to announce all our facebook friends, sad news that left us in shock and that we did not expect. My beloved wife, Rodica Cuc, passed to the Lord on June 29, 2021, at the age of only 58, two weeks after her birthday.She is the daughter of Pastor George Galis, founder of the Philadelphia Church in Chicago, a Pastor who loved and helped all people regardless of their religious confession. Rodica worked with great pleasure and dedication on the blog RODIAGNUSDEI, which he started shortly before the passing to the Lord of his father.This Christian blog ended up being the number one blog of Christians in Romania, which he activated until he fell ill, when he could no longer work on it because of the disease. He wanted to get better and continue this work that he did out of love for God and for brothers and sisters everywhere.The wake service will be held at the Philadelphia Church in Chicago, Thursday, July 8 at 7 p.m. Chicago time, and the funeral service will take place Friday, July 9 at 10 a.m., Chicago time. We know that the Lord loved her and is now forever in a good place, where she meets all her loved ones. , passed to the Lord with a smile on his face, as well as a little child who smiles in his sleep during a beautiful, angelic dream.We went to her end, with our children when the Lord took her home to Him, we will mourn her and remain grieving as long as we live on this earth by her loss, she leaving far too soon from our midst.

Thank you to everyone who loved my beloved wife whom God has kept with me for 40 years. We’ll miss him forever. We love her forever! Husband Avram Cuc and our children, Leslie, Jackie, Stefanie, Richie, Jeremy.

God Bless you all, Thank you for everything!

Please share.

Source: FACEBOOK Rodi Avram

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 20 Nu moartea are ultimul cuvânt

Ioan 11:1-46 – „Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-I spună: ‘Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.’ Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: ‘Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.’ Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era şi în urmă a zis ucenicilor: ‘Haidem să ne întoarcem în Iudeea.’ ‘Învăţătorule’, I-au zis ucenicii, ‘acum, de curând, căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea?’ Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar, dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentru că n-are lumina în el.’ După aceste vorbe, le-a zis: ‘Lazăr, prietenul nostru, doarme , dar Mă duc să-l trezesc din somn.’ Ucenicii I-au zis: ‘Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.’ Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci, Isus le-a spus pe faţă: ‘Lazăr a murit. Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.’ Atunci, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: ‘Haidem să mergem şi noi să murim cu El!’ Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. Şi, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte, iar Maria şedea în casă. Marta a zis lui Isus: ‘Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.’ Isus i-a zis: ‘Fratele tău va învia.’ ‘Ştiu’, I-a răspuns Marta, ‘că va învia la înviere, în ziua de apoi.’ Isus i-a zis: ‘Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’ ‘Da, Doamne’, I-a zis ea, ‘cred că Tu eşti Hristosul,… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 19 Frica și rușinea de oameni

Luca 12:1-12 – „În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor Săi: ‘Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii Mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi; căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți.”


IDEI DE BAZĂ

¶Dorința de a arăta bine în fața oamenilor motivează ipocrizia, care ne determină să purtăm o ”mască” de neprihănire în public. Isus ne avertizează că toate ascunzișurile sunt scoase într-un fel la lumină…. Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 18 Nu minunile susțin credința, ci credința face minuni

Marcu 8:1-21 – „În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‘Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.’ Ucenicii I-au răspuns: ‘Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceştia aici, într-un loc pustiu?’ ‘Câte pâini aveţi?’, i-a întrebat Isus. ‘Şapte’, I-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să şadă pe pământ, a luat cele şapte pâini şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, şi ei le-au împărţit norodului. Mai aveau şi câţiva peştişori, şi Isus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă şi pe aceia. Au mâncat şi s-au săturat şi au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri. Erau aproape patru mii de inşi. În urmă, Isus le-a dat drumul. Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii Săi şi a venit în părţile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată şi au început o ceartă de vorbe cu Isus. Şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer. Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: ‘Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.’ Apoi i-a lăsat şi a intrat iarăşi în corabie, ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini; cu ei, în corabie, n-aveau decât o pâine. Isus le dădea în grijă şi le zicea: ‘Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!’ Ucenicii se gândeau şi ziceau între ei: ‘Fiindcă n-avem pâini.’ Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis: ‘Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte deloc? Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coşuri pline cu firimituri aţi ridicat?’ ‘Douăsprezece’, I-au răspuns ei. ‘Şi cânam frânt cele şapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coşniţe pline cu firimituri aţi ridicat?’ ‘Şapte’, I-au răspuns ei Şi El le-a zis’Tot nu înţelegeţi?”


IDEI DE BAZĂ

¶Răspunzând unei nevoi, Isus repetă minunea înmulțirii pâinilor. Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 17 Lumina lumii

Ioan 8:12-29 – „Isus le-a vorbit din nou și a zis: ‘Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.’ La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: ‘Tu mărturisești despre Tine Însuți: deci mărturia Ta nu este adevărată.’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuși mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde Mă duc. Voi judecați după înfățișare: Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu, și despre Mine mărturisește și Tatăl, care M-a trimis.’ Ei I-au zis deci: ‘Unde este Tatăl Tău?’ Isus a răspuns: ‘Voi nu Mă cunoașteți nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-ați cunoaște pe Mine, ați cunoaște și pe Tatăl Meu.’ Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăța pe norod în Templu, în locul unde era vistieria; și nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul. Isus le-a mai spus: ‘Eu Mă duc și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.’ Atunci, iudeii au zis: ‘Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni’! ‘Voi sunteți de jos’, le-a zis El, ‘Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre.’ ‘Cine ești Tu?’, I-au zis ei. Isus le-a răspuns:… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 16 Închinarea este la intersecția dintre iertare și iubire

Luca 7:36-50 – „Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei; le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise și-a zis: ‘Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.’ Isus a luat cuvântul și i-a zis: ‘Simone, am să-ți spun ceva.’ ‘Spune, Învățătorule’, I-a răspuns el. ‘Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt, cu cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?’ Simon I-a răspuns: ‘Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.’ Isus i-a zis: ‘Drept ai judecat.’ Apoi S-a întors spre femeie și a zis lui Simon: ‘Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și Mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin iubește puțin.’ Apoi a zis femeii: ‘Iertate îți sunt păcatele!’ Cei ce ședeau cu El la masă, au început să zică între ei: ‘Cine este Acesta de iartă chiar și păcatele?’ Dar Isus a zis femeii: ‘Credința ta te-a mântuit; du-te în pace.”


IDEI DE BAZĂ

¶În această întâmplare sunt puse față în față două persoane cu credința, slujirea și modul în care fiecare se raportează la Isus… Citește în continuare