CĂUTAREA ÎMPĂRĂȚIEI ESTE PRIORITARĂ NEVOILOR ZILNICE

– Matei 6:25-34 –

• Urmașii lui Isus trebuie să caute cu prioritate Împărăția lui Dumnezeu și să nu se îngrijoreze cu privire la nevoile acestei vieți.
• Așa cum Se îngrijește de creația Sa, Dumnezeu Se îngrijește mai ales de copiii Săi, care sunt mai valoroși decât animalele sau plantele.
• Oamenii fără Dumnezeu se îngrijorează cu privire la asigurarea nevoilor acestei vieți, dar copiii lui Dumnezeu se încred în Tatăl lor ceresc.
• Cei mai mulți creștini citesc promisiunile biblice, dar Isus ne învață că de acestea se leagă și anumite condiții.

Principiul autorității

– Marcu 1:21-28 –

• Oamenii percep că Isus aduce o învățătură nouă datorită autorității Sale exercitată inclusiv în lumea spirituală.
• Autoritatea asupra demonilor și autoritatea predicării lui Isus vin din relația Lui cu Tatăl și din ungerea Duhului Sfânt peste El.
• Duhurile necurate recunosc autoritatea lui Isus și sunt speriate de simpla prezență a Lui.

Principiul Semănatului!

-Marcu 4:1-34-

• Isus explică principiile Împărăției folosind situații practice din activitatea lor de zi cu zi.
• Vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu trebuie semănată cu scopul multiplicării Împărăției în viața a cât mai multor oameni. Semănătorii nu calculează productivitatea finală; aceasta se face la seceriș.
• Rodirea finală este condiționată de semănare, de calitatea solului și mai ales de Dumnezeu, Cel care dă ploaia și care reglează temperatura necesară creșterii. Principiul se aplică și în plan spiritual. Noi, ca semănători, suntem chemați să spunem tuturor celor din jur despre Împărăție, fără să judecăm, care este pământul cel mai bun, fiindcă rodirea depinde de Duhul Sfânt, care preia lucrarea în acel suflet care a primit sămânța, adică Cuvântul lui Dumnezeu.
• Isus ne învață de asemenea principiul creșterii, care depinde de Dumnezeu. Noi suntem datori doar să semănăm sămânța Împărăției prin viața și vestirea noastră, fără să ne facem probleme pentru creștere și rodire!

Dărnicia în Noul Legământ!

-Marcu 12:41-44-

• Participând la o colectă de bani, Isus folosește ocazia pentru a-i învăța pe ucenici, dar și pe noi, principiile dărniciei în Noul Legământ.
• Și dărnicia are de-a face cu inima, nu cu ceea ce văd oamenii că cineva a dăruit. Dumnezeu privește cu ce inimă dăruiesc oamenii, și nu cât dăruiesc.
• Concluzia este grăitoare, pentru că mulți dăruiau, fiind interesați să îi impresioneze pe oameni, mult și la vedere. O bătrânică a pus cel mai puțin ca valoare în colecta aceea, dar Isus a apreciat că ea a pus cel mai mult, întrucât ea a dăruit cu dragoste; este adevărat că puțin, dar nu din surplusul ei, ci tot ce avea.

Curăția inimii în privința vorbirii

Matei 5: 33-37

• Cu toate că Moise, în vechiul legământ, a promovat jurământul față de Dumnezeu, care trebuia neapărat împlinit, în Noul Legământ este interzis complet.

• În Noul Legământ, fiindcă este vorba despre o relație directă a omului cu Dumnezeu, care vede inima, creștinul nu-și mai poate permite lipsa sincerității, care este de fapt una dintre calitățile de bază ale oricărui cetățean al Împărăției.

Isus – Copilul Rege promis!

Luca 2:41-52

• Cei ce sunt ai lui Dumnezeu sunt interesați de subiecte ce-L preocupă pe Dumnezeu. Oamenii firești te lasă să vorbești singur când aduci în discuție subiecte biblice, spirituale.
• Prioritățile noastre sunt indicatori ai spiritualității noastre.
• Neascultarea copiilor de părinți este justificată doar când li se cere ceva împotriva voii lui Dumnezeu.

Vestirea Evangheliei este prioritară minunilor

Luca 4:31-44

• Isus mergea în sinagogile din Galileea pentru a propovădui oamenilor vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu.
• Deși oamenii erau impresionați de învățătura Lui, cei mai mulți veneau pentru a primi vindecarea trupească.
• Eliberarea oamenilor de duhurile rele și vindecarea este o mărturie a puterii lui Dumnezeu și o confirmare a propovăduirii Împărăției.
• Într-un context de credință și inimă sinceră, vindecările sunt foarte accesibile.
• Isus clarifică faptul că misiunea Lui prioritară este să predice Evanghelia pentru ca oamenii să fie mântuiți și să intre în Împărăția Cerurilor.

Restaurarea legământului căsătoriei, în cadrul Noului Legământ

Marcu 10:1-12

• Întrebarea-capcană pusă lui Isus de această dată este despre căsătorie și divorț.
• Răspunsul de tip întrebare dat de Isus îi trimite la Legea lui Moise.
• Deși nu este pe placul lor, Isus restaurează legământul căsătoriei, afirmând că permisiunea cu privire la divorț dată de Vechiul Legământ prin Moise are de-a face cu inimile lor împietrite.
• De fapt, Isus le spune direct că în Noul Legământ, adus de EL , divorțul nu este permis, și acest lucru a fost stabilit de Dumnezeu încă de la creație.
• Isus reafirmă principiul pentru ucenici mult mai clar, adică cel ce divorțează în afara motivului de curvie și se recăsătorește se face vinovat de păcatul curviei față de partenerul dintâi.

Noul Legământ și valorile materiale

Matei 6:19-34

• În Noul Legământ, bogăția materială, prosperitatea pământească nu sunt o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să fie mulțumit aici cu „strictul necesar”, având ca obiectiv adunarea valorilor în cer.
• Isus personalizează bogățiile numindu-le „Mamona”, iar oamenii Noului Legământ fie Îi slujesc lui Dumnezeu, fie lui Mamona, adică bogăției. Alegerea bogăției în detrimentul sufletului este o decizie a firii, iar banii câștigați astfel nu pot
fi numiți o binecuvântare.
• Cei ce slujesc cu adevărat lui Dumnezeu și își pun încrederea totală în El, nu în banii sau pozițiile lor, nu își înfometează sufletul din cauza goanei după cât mai multe bogății.
• Dumnezeu le poartă de grijă copiilor Lui atunci când se încred în EL din toată inima, așa cum Se îngrijește de întreaga creație a Sa.
• ISUS îi asigură pe toți cei ce Îl iau în serios pe Dumnezeu și-L cred pe cuvânt, fiind preocupați de Împărăția Cerurilor, adică de lucrurile spirituale, că nu va conteni să le poarte de grijă pe tot parcursul vieții lor pământești.

Transferul de la Vechiul la Noul Legământ

Evrei 8:1-13

Evrei 4:14-16

Evrei 9:1-28

• Venirea lui Isus în lume abrogă legile VECHIULUI LEGĂMÂNT, date prin Moise.
• VECHIUL LEGĂMÂNT avea promisiuni temporare și pământești.
• LEGĂMÂNTUL NOU , adus de ISUS, este focalizat pe sufletul veșnic al omului. Promisiunile pentru omul restaurat sunt atemporale, veșnice și sunt legate de un loc în ceruri, unde omul va locui în prezența lui Dumnezeu.
• Isus a deschis drumul spre o relație personală cu Dumnezeu care, în persoana Duhului Sfânt, vine să locuiască în noi, călăuzindu-ne pentru a trăi o viață de biruință asupra lumii și asupra păcatului.
• În NOUL LEG ĂMÂNT, ISUS este Mare Preot – singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om. El este unul de-al nostru, om ca noi, dar fără păcat. Fiind în lumea noastră ca om, El
ne înțelege perfect și este gata să intervină în viața noastră în orice moment de criză sau nevoie!