Diversitatea mădularele


Într‑un trup avem multe mădulare, iar mădularele n‑au toate aceeaşi funcţie.                                 Romani 12.4
Iar fiecăruia dintre noi i s‑a dat harul după măsura darului Lui Hristos.                                                      Efeseni 4.7
Fiecare mădular al trupului are o lucrare; prin cunoaşterea funcţiei pe care fiecare o are în trup şi prin conlucrare, este încurajată creşterea tuturor. Este deosebit de important pentru fiecare să îşi cunoască bine lucrarea, altfel putem face greşeală după greşeală. Este o mare pierdere ca cineva să îşi înţeleagă greşit rolul, deoarece aceasta nu doar că afectează lucrarea proprie, ci împiedică şi lucrarea celorlalţi. Fie ca Domnul să ne dea fiecăruia în parte cunoştinţa locului potrivit pentru noi şi să ne ajute să îl umplem!Este o diferenţă clară între darul de învăţător şi cel de evanghelist. Dacă cineva nu are dar de evanghelist, el nu poate fi evanghelist, indiferent de cât de capabil este să dea învăţătură. Trăsătura de bază a unui evanghelist adevărat este o dragoste intensă pentru suflete – o sete pentru salvarea lor. Evanghelistul ar trebui să aştepte cu încredere rezultatele, aşa cum agricultorul aşteaptă rodul muncii sale. Totuşi, poate că uneori este nevoie să aştepte exersând „îndelunga‑ răbdare“, în acelaşi timp încrezându‑se pe deplin în Domnul pentru rezultate.Dacă Domnul ne cheamă la o lucrare, mai mult ca sigur că El ne va şi susţine în ea. Cu toate acestea, sunt unii care se dedică lucrării pentru Domnul, însă rezultatele dovedesc, într‑un mod deosebit de umilitor, că ei nu fuseseră chemaţi de Dumnezeu pentru a intra în acea parte de slujire. Dar nimeni nu poate face o regulă pentru celălalt.Fie ca Domnul să ne călăuzească şi să ne păstreze indiferent la ce ne cheamă El să facem. Şi întrebarea noastră cea mai arzătoare să fie întotdeauna: „Ce să fac, Doamne?“ (Fapte 22.10).C. H. Mackintosh
FamToFam