Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 19 Frica și rușinea de oameni

Luca 12:1-12 – „În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor Săi: ‘Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii Mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi; căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți.”


IDEI DE BAZĂ

¶Dorința de a arăta bine în fața oamenilor motivează ipocrizia, care ne determină să purtăm o ”mască” de neprihănire în public. Isus ne avertizează că toate ascunzișurile sunt scoase într-un fel la lumină…. Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 18 Nu minunile susțin credința, ci credința face minuni

Marcu 8:1-21 – „În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‘Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.’ Ucenicii I-au răspuns: ‘Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceştia aici, într-un loc pustiu?’ ‘Câte pâini aveţi?’, i-a întrebat Isus. ‘Şapte’, I-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să şadă pe pământ, a luat cele şapte pâini şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, şi ei le-au împărţit norodului. Mai aveau şi câţiva peştişori, şi Isus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă şi pe aceia. Au mâncat şi s-au săturat şi au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri. Erau aproape patru mii de inşi. În urmă, Isus le-a dat drumul. Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii Săi şi a venit în părţile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată şi au început o ceartă de vorbe cu Isus. Şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer. Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: ‘Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.’ Apoi i-a lăsat şi a intrat iarăşi în corabie, ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini; cu ei, în corabie, n-aveau decât o pâine. Isus le dădea în grijă şi le zicea: ‘Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!’ Ucenicii se gândeau şi ziceau între ei: ‘Fiindcă n-avem pâini.’ Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis: ‘Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte deloc? Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coşuri pline cu firimituri aţi ridicat?’ ‘Douăsprezece’, I-au răspuns ei. ‘Şi cânam frânt cele şapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coşniţe pline cu firimituri aţi ridicat?’ ‘Şapte’, I-au răspuns ei Şi El le-a zis’Tot nu înţelegeţi?”


IDEI DE BAZĂ

¶Răspunzând unei nevoi, Isus repetă minunea înmulțirii pâinilor. Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 17 Lumina lumii

Ioan 8:12-29 – „Isus le-a vorbit din nou și a zis: ‘Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.’ La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: ‘Tu mărturisești despre Tine Însuți: deci mărturia Ta nu este adevărată.’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuși mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde Mă duc. Voi judecați după înfățișare: Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu, și despre Mine mărturisește și Tatăl, care M-a trimis.’ Ei I-au zis deci: ‘Unde este Tatăl Tău?’ Isus a răspuns: ‘Voi nu Mă cunoașteți nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-ați cunoaște pe Mine, ați cunoaște și pe Tatăl Meu.’ Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăța pe norod în Templu, în locul unde era vistieria; și nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul. Isus le-a mai spus: ‘Eu Mă duc și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.’ Atunci, iudeii au zis: ‘Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni’! ‘Voi sunteți de jos’, le-a zis El, ‘Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre.’ ‘Cine ești Tu?’, I-au zis ei. Isus le-a răspuns:… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 16 Închinarea este la intersecția dintre iertare și iubire

Luca 7:36-50 – „Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei; le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise și-a zis: ‘Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.’ Isus a luat cuvântul și i-a zis: ‘Simone, am să-ți spun ceva.’ ‘Spune, Învățătorule’, I-a răspuns el. ‘Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt, cu cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?’ Simon I-a răspuns: ‘Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.’ Isus i-a zis: ‘Drept ai judecat.’ Apoi S-a întors spre femeie și a zis lui Simon: ‘Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și Mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin iubește puțin.’ Apoi a zis femeii: ‘Iertate îți sunt păcatele!’ Cei ce ședeau cu El la masă, au început să zică între ei: ‘Cine este Acesta de iartă chiar și păcatele?’ Dar Isus a zis femeii: ‘Credința ta te-a mântuit; du-te în pace.”


IDEI DE BAZĂ

¶În această întâmplare sunt puse față în față două persoane cu credința, slujirea și modul în care fiecare se raportează la Isus… Citește în continuare

Este Pustan un promotor al religiei prosperității?

Mie îmi place să cred că nu, dar mesajul lui din videoclipul de mai jos, mă contrazice.

În urmă cu mai mult timp, când am ascultat acest mesaj, am fost tentat să scriu ceva, dar m-am gândit că poate a fost doar o greșeală și o să treacă neobservată. Nu a fost așa, așadar după mai mult de un an de când Pustan a predicat acea predică, iată că unii încă expun mesajul lui pe YouTube.

Consider iresponsabilitate, să lăsăm asemenea aberații să continue să circule pe internet fără să fie clarificate, mai ales că audiența lui Pustan este una numeroasă și nu am vrea ca cei ce au ascultat acest mesaj să fie duși într-o direcție greșită, în ce privește binecuvântările Nou Testamentale.

În primul rând, ceea ce Pustan spune este nebiblic. După Noul LEGĂMÂNT , adus de Isus, nu numai că zeciuiala nu mai este relevantă și nu mai este condiția de a fi binecuvântat pământește, dar ISUS menționează faptul că bogățiile ar putea fi o piedică, pentru mulți, în a intra în Împărăția Cerurilor. Conform cu ce spune Pustan, toți cei ce nu dețin măcar 30,000 de Euro, sunt sub blestem, ca atare nemântuiți!?

Matei 6:33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Acest verset spune foarte clar că prioritatea creștinilor Nou Testamentali este să caute Împărăția Cerurilor și Neprihănirea, iar lucrurile pământești sunt date de Dumnezeu pe deasupra, în funcție de cum consideră EL și în așa fel ca sa fie cu adevărat o binecuvântare, nu o cădere! Bănuiesc că Pustan deține 30, 000 de Euro, în permanență, pentru a fii sigur că nu este din mijlocul celor blestemați, adică nemântuiți. Majoritatea, chiar și cei ce trăiesc în diaspora, unde se câștigă mult mai bine ca în România, atât pastori cât și membrii simpli în biserică, nu dispun de această sumă, ca atare nu îndeplinesc condiția mântuirii, după regulile enunțate de către fratele Pustan în mesajul de mai jos, dar cu atât mai puțin cei din România. Câți creștini din România și nu numai, dețin economii de 30,000 Euro??

Sper ca fratele Pustan să revină cu un mesaj de corectare, a mesajului respectiv, dacă nu vrea să fie considerat un predicator care promovează evanghelia prosperității, și care nu ține cont de Cuvântul BIBLIC, ci doar aruncă vorbe fără acoperire Biblică. Dacă citim Noul Testament, putem observa și deduce cu ușurintă, că atât ISUS, cât și toți ucenicii Lui, nu au fost oameni prea avuți în ce privește posesiunile pământești, dar foarte bogați în cele spirituale, lucru primordial după NOUL LEGĂMÂNT. Ce să mai zicem de apostolul Pavel care a pierdut toate avantajele pământești, pentru a dobândi ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR!?

Va rog ascultați cu mare atenție mesajul fratelui Pustan și încercați să-l potriviți cu Cuvântul Biblic din Noul Testament. Eu nu am găsit nicio bază biblică pentru acest mesaj!?

Cu multă dragoste,
>>>mike olari<<<

Relație VS. Religie – Capitolul 5 Lecția 15 Mai presus de legile naturii

Marcu 6:30-52 – „Apostolii s-au adunat la Isus și I-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Isus le-a zis: ‘Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin.’ Căci erau mulți care veneau și se duceau, și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat, dar, cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod; și I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor; și a început să-i învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: ‘Locul acesta este pustiu, și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.’ ‘Da-ți-le voi să mănânce’, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: ‘Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei și să le dăm să mănânce?’ Și El i-a întrebat: ‘Câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți.’ S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: ‘Cinci și doi pești.’ Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete-cete, pe iarba verde. Și au șezut jos în cete de câte o sută și de câte cincizeci. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat; și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbați. Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 14 Credibilitatea lui Isus

Ioan 5:31-47 – „Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul care mărturisește despre Mine; și știu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan, și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă veseliți câtăva vreme la lumina lui. Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. Și Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuși despre Mine. Voi nu I-ați auzit niciodată glasul, nu I-ați văzut deloc fața; și Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în Acela pe care L-a trimis El. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Și nu vreți să veniți la Mine ca să aveți viața! Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu Mă primiți. Dacă va veni un altul, în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care v-o dați unii altora, și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că El a scris despre Mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele Mele?”


IDEI DE BAZĂ

¶Liderii religioși contestă credibilitatea lui Isus spunând că nu are altă susținere decât ceea ce El spune despre Sine…. Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 13 Judecata aparține lui Dumnezeu

Matei 7:1-6 – „Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ și, când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.”


IDEI DE BAZĂ

¶În Noul Legământ trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Judecătorul, care-i judecă pe toți oamenii și se răzbună la vremea aleasă de El.
¶Înainte să te uiți la cei din jurul tău, căutându-le greșeli și slăbiciuni, ești încurajat să te…citește în continuare

Ghiță Ignat – Un om care a trecut de la vorbe, la fapte!

Atunci când vedem o schimbare radicală în viața unei persoane, o schimbare produsă de întâlnirea cu Dumnezeu, nu putem să fim decât bucuroși.

Iar bucuria aceasta, este chiar mai mare, când vedem implicarea unor astfel de persoane transformate de Dumnezeu, în reabilitarea vieților unor oameni care au nevoie de schimbare!

Mai jos, este un video, in care este prezentat modul în care Dumnezeu l-a ajutat pe fratele Ghiță sa pună pe picioare un Centru pentru a sprijini oameni care au nevoie de schimbare!

Va încurajăm să susțineți în rugăciuni acest proiect, ca Dumnezeu să dea favoarea Sa pe toate planurile!

Cu dragoste pentru Împărat,

Mike Olari

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 12 Adevărul mai presus decât mulțimile

Ioan 6:45-71 – „În proroci este scris: ‘Toți vor fi învățați de Dumnezeu.’ Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viața veșnică. Eu sunt Pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.’ La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: ‘Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?’ Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul Meu și cine bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine, și Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri, și totuși au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.’ Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ‘Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?’ Isus, care știa în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: ‘Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte?… Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred.’ Căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și a adăugat: ‘Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.’ Din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El. Atunci, Isus a zis celor doisprezece: ‘Voi nu vreți să vă duceți?’ ‘Doamne’, I-a răspuns Simon Petru, ‘la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Isus i-a răspuns: ‘Nu v-am ales eu pe voi cei doisprezece? Și totuși unul din voi este un drac.” Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă, el unul din cei doisprezece”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus nu se lasă intimidat de necredința iudeilor și aducându-le aminte că părinții lor au mâncat în pustie mană venită din cer, le spune că cei ce Îl urmează… Citește în continuare