Dărnicia în Noul Legământ!

-Marcu 12:41-44-

• Participând la o colectă de bani, Isus folosește ocazia pentru a-i învăța pe ucenici, dar și pe noi, principiile dărniciei în Noul Legământ.
• Și dărnicia are de-a face cu inima, nu cu ceea ce văd oamenii că cineva a dăruit. Dumnezeu privește cu ce inimă dăruiesc oamenii, și nu cât dăruiesc.
• Concluzia este grăitoare, pentru că mulți dăruiau, fiind interesați să îi impresioneze pe oameni, mult și la vedere. O bătrânică a pus cel mai puțin ca valoare în colecta aceea, dar Isus a apreciat că ea a pus cel mai mult, întrucât ea a dăruit cu dragoste; este adevărat că puțin, dar nu din surplusul ei, ci tot ce avea.

Curăția inimii în privința vorbirii

Matei 5: 33-37

• Cu toate că Moise, în vechiul legământ, a promovat jurământul față de Dumnezeu, care trebuia neapărat împlinit, în Noul Legământ este interzis complet.

• În Noul Legământ, fiindcă este vorba despre o relație directă a omului cu Dumnezeu, care vede inima, creștinul nu-și mai poate permite lipsa sincerității, care este de fapt una dintre calitățile de bază ale oricărui cetățean al Împărăției.

Isus – Copilul Rege promis!

Luca 2:41-52

• Cei ce sunt ai lui Dumnezeu sunt interesați de subiecte ce-L preocupă pe Dumnezeu. Oamenii firești te lasă să vorbești singur când aduci în discuție subiecte biblice, spirituale.
• Prioritățile noastre sunt indicatori ai spiritualității noastre.
• Neascultarea copiilor de părinți este justificată doar când li se cere ceva împotriva voii lui Dumnezeu.

Vestirea Evangheliei este prioritară minunilor

Luca 4:31-44

• Isus mergea în sinagogile din Galileea pentru a propovădui oamenilor vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu.
• Deși oamenii erau impresionați de învățătura Lui, cei mai mulți veneau pentru a primi vindecarea trupească.
• Eliberarea oamenilor de duhurile rele și vindecarea este o mărturie a puterii lui Dumnezeu și o confirmare a propovăduirii Împărăției.
• Într-un context de credință și inimă sinceră, vindecările sunt foarte accesibile.
• Isus clarifică faptul că misiunea Lui prioritară este să predice Evanghelia pentru ca oamenii să fie mântuiți și să intre în Împărăția Cerurilor.

Restaurarea legământului căsătoriei, în cadrul Noului Legământ

Marcu 10:1-12

• Întrebarea-capcană pusă lui Isus de această dată este despre căsătorie și divorț.
• Răspunsul de tip întrebare dat de Isus îi trimite la Legea lui Moise.
• Deși nu este pe placul lor, Isus restaurează legământul căsătoriei, afirmând că permisiunea cu privire la divorț dată de Vechiul Legământ prin Moise are de-a face cu inimile lor împietrite.
• De fapt, Isus le spune direct că în Noul Legământ, adus de EL , divorțul nu este permis, și acest lucru a fost stabilit de Dumnezeu încă de la creație.
• Isus reafirmă principiul pentru ucenici mult mai clar, adică cel ce divorțează în afara motivului de curvie și se recăsătorește se face vinovat de păcatul curviei față de partenerul dintâi.

Noul Legământ și valorile materiale

Matei 6:19-34

• În Noul Legământ, bogăția materială, prosperitatea pământească nu sunt o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să fie mulțumit aici cu „strictul necesar”, având ca obiectiv adunarea valorilor în cer.
• Isus personalizează bogățiile numindu-le „Mamona”, iar oamenii Noului Legământ fie Îi slujesc lui Dumnezeu, fie lui Mamona, adică bogăției. Alegerea bogăției în detrimentul sufletului este o decizie a firii, iar banii câștigați astfel nu pot
fi numiți o binecuvântare.
• Cei ce slujesc cu adevărat lui Dumnezeu și își pun încrederea totală în El, nu în banii sau pozițiile lor, nu își înfometează sufletul din cauza goanei după cât mai multe bogății.
• Dumnezeu le poartă de grijă copiilor Lui atunci când se încred în EL din toată inima, așa cum Se îngrijește de întreaga creație a Sa.
• ISUS îi asigură pe toți cei ce Îl iau în serios pe Dumnezeu și-L cred pe cuvânt, fiind preocupați de Împărăția Cerurilor, adică de lucrurile spirituale, că nu va conteni să le poarte de grijă pe tot parcursul vieții lor pământești.

Transferul de la Vechiul la Noul Legământ

Evrei 8:1-13

Evrei 4:14-16

Evrei 9:1-28

• Venirea lui Isus în lume abrogă legile VECHIULUI LEGĂMÂNT, date prin Moise.
• VECHIUL LEGĂMÂNT avea promisiuni temporare și pământești.
• LEGĂMÂNTUL NOU , adus de ISUS, este focalizat pe sufletul veșnic al omului. Promisiunile pentru omul restaurat sunt atemporale, veșnice și sunt legate de un loc în ceruri, unde omul va locui în prezența lui Dumnezeu.
• Isus a deschis drumul spre o relație personală cu Dumnezeu care, în persoana Duhului Sfânt, vine să locuiască în noi, călăuzindu-ne pentru a trăi o viață de biruință asupra lumii și asupra păcatului.
• În NOUL LEG ĂMÂNT, ISUS este Mare Preot – singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om. El este unul de-al nostru, om ca noi, dar fără păcat. Fiind în lumea noastră ca om, El
ne înțelege perfect și este gata să intervină în viața noastră în orice moment de criză sau nevoie!

Facerea de bine în Noul Legământ

Luca 10:25-37

• Isus folosește întrebarea fariseului ca pe o nouă ocazie pentru a învăța principiile de bază ale Împărăției.
• Un exemplu practic definește cine este aproapele nostru. Nu un religios sau conațional simpatic, ci o persoană aflată în nevoie.
• Prin pilda samariteanului, Isus ne învață că în Noul Legământ, a face bine semenilor noștri este o îndatorire sfântă mai presus de alte îndatoriri religioase sau etnice.

Capitolul 6 | Principii pentru viață în Împărăția lui Dumnezeu

Lecția 4 | Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale

Luca 5: 1-11

IDEI DE BAZĂ


• Cu toate că Domnul ISUS era preocupat să vestească Evanghelia Împărăției, El este interesat și de viața de zi cu zi a celor din jurul Lui, cu scopul de a aduce slavă lui Dumnezeu și de a contribui la binele lor.
• ISUS face această minune știind că ucenicii vor învăța o lecție folositoare pentru viața de zi cu zi și mai târziu pentru lucrarea spirituală.
• Petru, care era pescar profesionist, nu reușise să prindă niciun pește în acea noapte, dar Isus, care dorea să-i arate că are autoritate și peste lucrurile pământești, îi zice lui Petru să mai încerce o dată și să meargă mai în larg, lucru care era împotriva logicii profesionale a pescuitului.
• Minunea nu s-ar fi întâmplat dacă Petru nu-L asculta pe Isus, deși pentru un pescar profesionist acest lucru nu era logic.
• Petru și ceilalți pescari au fost foarte impresionați de faptul că Isus avea ceva de zis și în domeniul profesiei lor, domeniu pe care ei credeau că-l stăpânesc foarte bine. Au fost de-a dreptul uimiți, dar și umiliți.
• Acestă minune le-a întărit și mai mult convingerea că Domnul Isus este Stăpân peste toate și că merită să fie urmat și ascultat întotdeauna.

Va rog să urmăriți dezbateri interesante pe marginea acestei lecții, cu fratele Nicu Bâldea, pastor în Biserica „Emanuel” din Pitești, unul dintre cei mai activi distribuitori ai cărții ,,Dumnezeu te iubește’’.

În fiecare sfârșit de săptămână, prezintă cartea și prin intermediul televiziunii regionale Curier- TV, cu o acoperire zonală de 5 județe din zona Olteniei. Domnul să-l binecuvânteze și să-i răsplătească pentru tot efortul depus.


mike

ISUS – CENTRUL UNIVERSULUI SPIRITUAL!!


„Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat.
N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. ‘Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați.”

Isaia: 53: 1-12

• Profețiile Vechiului Testament cu privire la venirea unui Mântuitor în lumea noastră, în persoana Fiului lui Dumnezeu, s-au împlinit în totalitate, acest fapt dându-ne
siguranță deplină în Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia

• ISUS știa prețul pe care trebuia să-L plătească venind în lumea noastră. Din dragoste pentru noi și în ascultare totală de voia lui Dumnezeu, El a venit fără nicio ezitare, plătind prețul răscumpărării întregii omeniri!

• În Isus, Dumnezeu a făcut tot ce ține de El! Acum, depinde de noi ce vom face cu oferta LUI!

Vă încurajăm cu toată dragostea, să urmăriți clipul de mai jos, bazat pe aceste idei menționate mai sus!