SLOVA OMOARĂ, DAR DUHUL ADUCE VIAȚĂ

2 Corinteni 3: 5.6Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.

Este un HAR special primit de la Dumnezeu, pentru a putea înțelege Cuvântul Biblic, clar și lămurit fără blocaje asupra unor anumite versete biblice, care  pot aduce blocaje spirituale, cu impact etern, adică un drum care în final duce spre moarte.

A lua din contextul biblic doar ce ne avantajează pe noi, este o mare pagubă și astfel putem deveni creștini care țin doar la SLOVă (anumite slove) duri și acuzatori, folosind  acele versete care ne poziționează  pe noi, la un nivel superior celorlalți din jur, dar care ne vor bloca spiritual de la Duhul Sfânt, care aduce lumină și un comportament plin de dragoste, față de toți cei din jur!

Dar haideți să ascultăm în continuare, partea a doua din acest subiect, pe cât de neînțeles de mulți, pe atât de important!

Vizionare binecuvântată!
M.O

Dragoste VS. Dreptate (Partea I)

Domul ISUS, aduce odată cu venirea Sa pe pământ un nou sistem al valorilor creștine și anume, DRAGOSTEA! Era normal să fie așa, din moment ce Dumnezeu este DRAGOSTE! De aceea Domnul Isus spunea ucenicilor Săi, lucru valabil și pentru noi astăzi, anume că diferența între un creștin adevărat și un om firesc este dragostea. Creștinul adevărat trebuie să arate iubire, dragoste și îngăduință în orice sitauație sau împrejurare!

Matei 5: 38-48Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

A nu te împotrivi celui ce-ți face rău sau celui ce se judecă cu tine, a renunța la răzbunare, a binecuvânta pe cel ce te blestemă sau a întoarce și celălalt obraz, presupune să trăim viața la un alt nivel, dumnezeiesc. Cum oare ar putea un om firesc să facă acest lucru?

Acest nivel superior, propovăduit de Isus, cu privire la Împărăția lui Dumnezeu, nu va putea fi înțeles niciodată și cu atât mai mult împlinit în viața de zi cu zi, fără a fi născuți din nou, deci transformați, locuiți, călăuziți și conduși de Duhul Sfânt. De fapt, Isus Însuși a fost întărit și a beneficiat de Duhul Sfânt care a venit peste El la botezul în apă, iar după plecarea Lui în cer, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt, tuturor celor ce L-au primit pe Isus, ca Domn și Mântuitor personal.

Dar haide să urmărim o dezbatere în Podcastul de mai jos, pentru a înțelege mai bine aceste aspecte de comportament creștin!!

Televiziunea regională CURIER-TV, prezintă un interviu despre cartea: ,,DUMNEZEU TE IUBEȘTE‘’

Aproximativ 250.000-300.000 de telespectatori din 4 județe din zona Olteniei(Argeș, Vâlcea, Olt, Dâmbovița), au avut ocazia să urmărească pe canalul de Televiziune Curier-TV un interviu pe cât de interesant, pe atât de benefic, pe plan spiritual.

Eu cred că acest pas în lumea seculară, a cărții ,,DUMNEZEU TE IUBEȘTE’’ , este o mare biruință și totodată și o mare binecuvântare, pentru foarte mulți!

Datorită succesului avut cu ocazia acestui INTERVIU,  și nu în ultimul rând datorită bunei colaborări a fratelui Nicu Bâldea cu această Televiziune de ani de zile, acești oameni de bine din conducerea televiziunii, au acordat un timp special pentru încă 10 emisiuni, care vor fi prezentate săptămânal de către pastorul Nicu Bâldea,  din cartea „DUMNEZEU TE IUBEȘTE!”

Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ușă deschisă și ne rugăm ca, Evanghelia mântuitoare adusă de Isus și prin această carte, să fie un mare beneficiu pentru mulți și un câștig de multe suflete, pentru ÎMPĂRĂȚIE!

Mai jos, puteți urmări interviul, prezentat în două părți!
m.o.


IMPRESII DESPRE CARTEA DUMNEZEU TE IUBEȘTE

Cuvintele sunt prea puține și limitate pentru a descrie felul miraculos în care Dumnezeu se ocupă de acest proiect unic în ce privește Evanghelizarea poporului român.

Se vorbește mult de o trezire spirituală atât de necesară. Ei bine, nici o trezire spirituală nu se va produce fără cunoașterea Cuvântului Biblic și o pocaință adevărată. Direcția acestei cărți este chiar calea lăsată de Isus pentru noi, o cale parcursă de EL, până în cele mai mici detalii și care este singura cale ce ne va duce direct în Împărăția Sa.

Prea multe religii au diluat sau chiar schimbat această cale, iar surpriza de la final s-ar putea să fie una neplăcută și prea târziu de corectat. De aceea noi cei implicați în această lucrare ne rugăm ca tot mai mulți să își corecteze calea și să-și schimbe direcția, până nu este prea târziu. Trecerea de la o religie la o RELAȚIE este de multe ori dureroasă, ca și în cazul apostolului Pavel, dar necesară!!

Ne bucurăm de cei peste 30 de colaboratori care ni s-au alăturat în ultima perioadă în această lucrare. În PODCAST-ul video de mai jos, puteți asculta mărturia unora dintre ei.

Cu dragoste,
M. O.

Prioritatea dragostei!

Ioan 15: 9-17 – „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.Dacăpăziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuriavoastră să fie deplină.Aceastaeste porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu.Nu este maimare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţice vă poruncesc Eu.Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru căv-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.Nuvoi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-amrânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca oriceveţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.Vă poruncescaceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Isus îi învață pe ucenici că dragostea este cea mai importantă prioritate a Împărăției lui Dumnezeu.
  • Dragostea adevărată își are originea în Sfânta Treime, și a fost manifestată prin jertfa lui Isus pe cruce.
  • Dragostea se manifestă prin ascultare de Dumnezeu, rodire și împărtășirea ei cu ceilalți urmași ai lui Cristos.

Sora Neli – Condamnată la 10 ani de închisoare!

Cu toate că în mod normal s-ar părea ca cel mai potrivit loc pentru ca cineva să-L  întâlnească pe Dumnezeu ar trebui să fie Biserica, totuși nu este așa. Foarte mulți Îl întâlnesc pe Dumnezeu în tot felul de locuri și ipostaze, cum ar fi, spitale, pușcării situații disperate din viață, etc.

Sora Neli nu este străină de o întâlnire anormală, dar necesară! Povestea întoarcerii sorei Neli de la o religie la o RELAȚIE cu Dumnezeu, este una pe cât de dramatică, pe atât de reală. Sora Neli este una dintre ucenicii sorei Cornelia, care aleargă neobosită la distanțe mari, cu cheltuieli multe, pentru a salva pe cât mai mulți de la iad, în mod special, pe cei din penitenciare, unde prea puțini îi mai caută.

În clipul ce urmează, o veți auzi  personal pe sora Neli, în cele mai mici detalii cum Dumnezeu a lucrat prin diferite metode și diferite persoane, la aducerea ei în Împărăția Cerurilor!

Sper ca mulți dintre cei ce vor urmări aceasta mărturie să fie încurajați, ajutați și de ce nu, să aibă parte de intrarea lor în Împărăția lui ISUS!

Toata slava pentru aceste lucrări minunate se datorează lui Dumnezeu!

  mike olari


Cine este și cu ce se ocupă sora Cornelia?

Am întâlnit-o pe sora Cornelia, la Penitenciarul de femei din Craiova, la un botez în apă Nou Testamental.

M-a uimit dragostea ei pentru acele deținute și felul în care s-a raportat la ele. Nu sunt mulți cei capabili de o astfel de iubire și dăruire cum am văzut la această soră, care venea de la 300-400 de kilometri, cu diferite mijloace de transport și foarte costisitor, pentru a petrece o oră cu aceste femei uitate chiar și de cei din familiile lor. Apoi, nu mică mi-a fost uimirea să văd bucuria și entuziasmul cu care a fost primită de aceste femei, unele dintre ele chiar foste criminale, dar acum transformate de Duhul Sfânt și născute din nou, cu alte cuvinte, surori în Cristos.

Bucuria noastră a tuturor celor prezenți acolo, a fost nemaipomenită și datorită faptului că în urma predicării Evangheliei, încă o deținută prezentă în curte la acel botez, la un moment dat a fost atât de puternic atinsă de Cuvântul Evangheliei, că efectiv s-a smuls dintre celelalte deținute prezente și ele la acest botez și a venit în fuga mare, plângând, până în față pentru a fi botezată. A fost extraordinar să vezi oameni ținuți încuiați acolo în penitenciar cu zăvoare și lacăte, privați de libertate, dar eliberați în sufletul lor de povara păcatelor, prin SÂNGELE lui ISUS.

Dumnezeu transformase acel loc sinistru, într-un „colț de Rai”.

Dar haideți să o ascultăm pe sora Cornelia cu mai multe detalii despre lucrarea din penitenciar și multe alte experiențe din câmpul Evangheliei. Pentru mine a fost o experiență de neuitat, cu impact etern.

Vă doresc vizionare binecuvântată!
mike olari


Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu!

Desigur că sărbătoarea Paștelor este o sărbătoare care ar trebui să se concentreze mai mult pe partea spirituală și în care să ne rezervăm un timp special  pentru a medita la sufletul nostru care este veșnic!!

Din păcate, cei mai mulți chiar numindu-se ,,creștini’’, sunt preocupați mai mult de trupul acesta trecător, chiar într-o sărbătoare cu conotații mai mult Spirituale.

În lecția ce urmează, vă prezentăm detalii despre viața lui Isus pe planeta Pământ ca Fiu al lui Dumnezeu și cum venirea Lui pe planeta noastră a schimbat și împărțit lumea în două categorii de oameni, cu destinații veșnice, dar complet diferite!

În ce privește dovada că ISUS a fost și este Fiul lui Dumnezeu, având o misiune SPECIALĂ pe planeta noastră, citiți și ascultați mesajul de mai jos.

• Deși vedeau toate minunile făcute de Isus, ei considerau că
este ofensatoare și de neacceptat afirmația lui Isus că El este
Fiul lui Dumnezeu.
• Împărăția lui Dumnezeu are la bază întruparea Fiului lui
Dumnezeu și venirea Sa în lumea noastră. Cine nu crede
acest adevăr nu poate descoperi Împărăția adusă de Isus în
lumea noastră.
• Oamenii se vor împărți, și numai cei numiți de Isus „turma
Lui” Îl vor recunoaște, vor crede în El, vor avea parte de viața
veșnică și nimeni nu îi va putea lua din mâna Tatălui.
• Necredința îi situează pe unii în afara Împărăției în orice
perioadă a istoriei vor trăi.


Vă dorim o vizionare binecuvântată cu efecte benefice pentru sufletul vostru și un Paște BINECUVÂNTAT!!

HRISTOS A ÎNVIAT!!

mike olari

Umplerea Duhului Sfânt – determinare și perseverență

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.”
Ioan 14:15-18

Dacă ceva lipsește bisericii contemporane, acel lucru este cu siguranță  dependența de Duhul Sfânt. La plecarea Sa de pe pământ, ISUS ne-a promis și nouă, urmașilor Săi, Duhul Sfânt care va fi cu noi și în noi și care ne va purta de grijă în toate, până când El va reveni și ne va lua cu El în Împărăția Cerurilor.

Dacă o mare mulțime de biserici și creștini sunt apatici, fără putere și fără o bucurie evidentă, este pentru că nu au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt de care avem nevoie de la primul pas pe această cale și până la ajungerea în Împărăția Cerurilor. Prea mulți au doar o formă de evlavie(o religie), dar nu se vede nicio putere în viața lor de creștini. Duhul Sfânt nu este doar vorbirea în alte limbi sau prorocirea, ci mult mai mult decât atât. Prezența persoanei și lucrării Duhului Sfânt este indispensabilă în viața unui urmaș adevărat al lui Cristos, născut din nou.

Iată câteva dintre lucrările Duhul Sfânt:
• Nașterea din nou și umplerea de dragoste față de Dumnezeu și cei din jur.
• Lumină în ceea ce privește perspectiva Împărăției și a Împăratului.
• Lumină în înțelegerea Cuvântului Biblic și împlinirea lui.
• Biruință asupra ispitelor și a păcatului în cele mai mici detalii.
• Creșterea și maturitatea spirituală și implicit pregătirea BISERICII pentru RĂPIRE.

Absența umblării în Duhul Sfânt în viața unui creștin este o tragedie; este practic imposibil să trăiești o viață creștină de biruință împotriva păcatului și fără mari șanse la Împărăție. Vestea bună este că Dumnezeu dăruiește Duh Sfânt, dacă cineva Îl dorește cu toată inima și-L cere cu credință. Se poate observa faptul că cei mai mulți creștini, cred că dețin și sunt conduși de Duhul Sfânt, dar este oare așa??

Prin cele 6 lecții din Capitolul 9 al cărții ,,Dumnezeu te iubește‘’, lecții pe care le vom reda și în format video în următoarele săptămâni, dorim să aprofundăm lucrarea REALĂ a Duhului Sfânt așa cum a fost lăsată și trăită de ISUS. Credem ca este un subiect foarte important, care trebuie înțeles corect și care să ajute pregătirea creștinilor pentru evenimentul iminent numit RĂPIREA BISERICII LA CER!!

Felul în care se desfășoară evenimentele din ultima perioadă dar și repeziciunea cu care se desfășoară, trebuie să pună pe gânduri pe oricine, în ce privește FINALUL VIEȚII pe Terra!?

  Cu dragoste pentru voi toți,
              mike

Trecerea de la o RELIGIE la o RELAȚIE, se poate face doar cu ajutorul DUHULUI SFÂNT!

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.”
Ioan 14:15-18

Dacă ceva lipsește bisericii contemporane, acel lucru este cu siguranță  dependența de Duhul Sfânt. La plecarea Sa de pe pământ, ISUS ne-a promis și nouă, urmașilor Săi, Duhul Sfânt care va fi cu noi și în noi și care ne va purta de grijă în toate, până când El va reveni și ne va lua cu El în Împărăția Cerurilor.

Dacă o mare mulțime de biserici și creștini sunt apatici, fără putere și fără o bucurie evidentă, este pentru că nu au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt de care avem nevoie de la primul pas pe această cale și până la ajungerea în Împărăția Cerurilor. Prea mulți au doar o formă de evlavie(o religie), dar nu se vede nicio putere în viața lor de creștini. Duhul Sfânt nu este doar vorbirea în alte limbi sau prorocirea, ci mult mai mult decât atât. Prezența persoanei și lucrării Duhului Sfânt este indispensabilă în viața unui urmaș adevărat al lui Cristos, născut din nou.

Iată câteva dintre lucrările Duhul Sfânt:
• Nașterea din nou și umplerea de dragoste față de Dumnezeu și cei din jur.
• Lumină în ceea ce privește perspectiva Împărăției și a Împăratului.
• Lumină în înțelegerea Cuvântului Biblic și împlinirea lui.
• Biruință asupra ispitelor și a păcatului în cele mai mici detalii.
• Creșterea și maturitatea spirituală și implicit pregătirea BISERICII pentru RĂPIRE.

Absența umblării în Duhul Sfânt în viața unui creștin este o tragedie; este practic imposibil să trăiești o viață creștină de biruință împotriva păcatului și fără mari șanse la Împărăție. Vestea bună este că Dumnezeu dăruiește Duh Sfânt, dacă cineva Îl dorește cu toată inima și-L cere cu credință. Se poate observa faptul că cei mai mulți creștini, cred că dețin și sunt conduși de Duhul Sfânt, dar este oare așa??

Prin cele 6 lecții din Capitolul 9 al cărții ,,Dumnezeu te iubește‘’, lecții pe care le vom reda și în format video în următoarele săptămâni, dorim să aprofundăm lucrarea REALĂ a Duhului Sfânt așa cum a fost lăsată și trăită de ISUS. Credem ca este un subiect foarte important, care trebuie înțeles corect și care să ajute pregătirea creștinilor pentru evenimentul iminent numit RĂPIREA BISERICII LA CER!!

Felul în care se desfășoară evenimentele din ultima perioadă dar și repeziciunea cu care se desfășoară, trebuie să pună pe gânduri pe oricine, în ce privește FINALUL VIEȚII pe Terra!?

  Cu dragoste pentru voi toți,
              mike