Petrică Huțuțui – O întâlnire de gradul zero!!

Psalmul 51:17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuiești o inimă zdrobită și mâhnită.

Am ascultat cu sufletul la gură mărturia fratelui Petrică. Trebuie să recunosc faptul că tot ce a spus, m-a mișcat până la lacrimi. Am ținut legătura cu el pe perioada spitalizării sale, dar atunci când nu răspundea imediat  mesajelor mele, știam că îi este foarte greu și acela era momentul în care rugăciunile trebuiau intensificate!

Un lucru m-a impresionat enorm la fratele Petrică, niciodată, dar niciodată nu s-a plâns de nimic, dimpotrivă, era mereu mulțumitor lui Dumnezeu. Acest lucru m-a făcut să înțeleg că el este în „școala de zdrobire” a lui Dumnezeu, iar el înțelege bine acest lucru!

Zdrobirea prin care unii au HARUL special să fie trecuți, se poate numi într-un fel PHD-ul(Doctoratul) spiritual! Cel ce trece cu bine prin astfel de situații, fără să murmure, înțelegând că astfel de stări te aduc la o RELAȚIE specială cu Dumnezeu, au toate șansele să devină mesageri ai lui Dumnezeu, cu un impact deosebit!

Mă rog Domnului să învrednicească pe cât mai mulți să treacă testele zdrobirii, este o nevoie acută de astfel de slujitori zdrobiți, maturi, slujitori care au învățat să depindă doar de Dumnezeu, care la rândul lor să poată fi de folos și altora, atunci când trec pe aici!

Frate Petrică, fii binecuvântat, îți mulțumim mult pentru faptul că te-ai făcut vulnerabil, ca astfel să poți fi de mare folos multora, dar și unei slujiri adevărate, a CELUI CE VA VENI CURÂND!

Dar haideți să-l lăsam pe fratele Petrică, să ne povestească el despre ce este vorba și cum Dumnezeu l-a trecut biruitor prin încercări deosebit de grele și lecțiile învățate din aceste încercări.

Cu dragoste,
    mike olari


Adevărul mai presus decât mulțimile

– Ioan 6:45-71 –
  • Isus nu Se lasă intimidat de necredința iudeilor și, aducându‑le aminte că părinții lor au mâncat în pustie mană venită din cer, le spune că cei ce Îl urmează pe El trebuie de asemenea să mănânce o „pâine venită din cer”. Afirmând că El este Pâinea vieții care se coboară din cer, Își invită urmașii să mănânce trupul Său și să bea sângele Său, adică să se identifice cu El, prin împlinirea Noului Legământ, adus de El din cer.
  • Isus le vorbește despre trupul și sângele Lui, care va fi adus ca jertfă pentru oameni. Pentru că nu puteau înțelege sensul spiritual al acestei învățături, atât iudeii, cât și majoritatea ucenicilor, Îl părăsesc.
  • Vedem că Isus nu încearcă să fie pe placul ascultătorilor Săi, ci era interesat să le spună adevărul curat despre Împărăție și continuă se le spună lucruri chiar mai greu de crezut, privitoare la înălțarea Lui la cer.
  • În loc să fie îngrijorat de plecarea celor mai mulți, Isus îi întreabă și pe cei doisprezece ucenici apropiați dacă nu vor să plece, iar Petru afirmă credința lor fermă că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Acesta este momentul în care Isus
    afirmă că unul dintre cei doisprezece rămași cu El în cele din urmă Îl va vinde.

DUHUL SFÂNT – LOCȚIITORUL LUI ISUS PE PĂMÂNT

– Ioan 14:15-31 –
  • Isus le promite urmașilor Săi că deși Se va întoarce la Cer, ei nu vor rămâne singuri, pentru că Tatăl Îl va trimite pe Duhul Sfânt, care Îi va ține locul.
  • Duhul Sfânt le este trimis urmașilor lui Isus, iar lumea nu va putea conștientiza prezența și lucrarea Sa. Cei ce nu-L primesc în viața lor sunt ca niște orfani.
  • Duhul Sfânt va asigura continuitatea lucrării Împărăției pe pământ.
  • Prin Duhul Sfânt, urmașii lui Isus beneficiază de prezența Sfintei Treimi.

JUDECATA ÎI APARȚINE LUI DUMNEZEU

– Matei 7:1-6 –

• În Noul Legământ trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Judecătorul, care-i judecă pe toți oamenii și Se răzbună la vremea aleasă de El.
• Înainte să te uiți la cei din jurul tău, căutându-le greșeli și slăbiciuni, ești încurajat să te verifici pe tine, pentru că s-ar putea să ai slăbiciuni și păcate mai mari decât ale celor pe care îi judeci.
• Judecându-i pe ceilalți, nu mai poți vedea propriile tale greșeli și devii aspru și acuzator cu oamenii pe care Dumnezeu îi iubește și îi dorește salvați.
• Cel ce se judecă drept în lumina Sfintei Scripturi își va îndrepta viața, îi va înțelege pe cei din jur și va ști cum să împărtășească valorile Împărăției cu ceilalți.

Păcătoșii au nevoie de Dumnezeu!

– Marcu 2:15-17 –

• Religia sugerează că „cei neprihăniți” ar trebui să se izoleze cât mai mult de cei păcătoși, pentru a nu se „contamina” de starea lor de păcat.
• Acești „sfinți” izolați ajung să se creadă „copiii favoriți” ai lui Dumnezeu, astfel că ei nu mai conștientizează câtă nevoie au de iertare.
• Isus a venit în lume ca să-i salveze pe oameni din păcat, dar trebuie ca ei să recunoască faptul că sunt păcătoși și în smerenie să accepte oferta Lui.

MAI PRESUS DE LEGILE NATURII

-Marcu 6:30-52-

• Aici avem parte de o întâlnire dintre nevoile fizice și cele spirituale. În Împărăția lui Dumnezeu, nevoile noastre, chiar și cele fizice pot fi împlinite și pe cale supranaturală.
• Deși nevoile spirituale sunt prioritare, noi nu trebuie să ignorăm nevoile fizice ale noastre sau ale semenilor noștri.
• Atunci când suntem depășiți în posibilitățile noastre naturale, trebuie să îndrăznim în credință și să apelăm la manifestarea puterii lui Dumnezeu chiar împotriva legilor naturii.

BOTEZUL ȘI ISPITIREA LUI ISUS

– Matei 3:13-17 –
– Matei 4:1-11 –
– Luca 3:21, 22 Luca 4:1-13 –

• Atât Ioan cât și Isus erau interesați să facă tot ce le poruncea Dumnezeu, fără să țină cont de opinia oamenilor sau de ceea ce ei și-ar fi dorit.
• Dumnezeu nu face nicio derogare de la regulile ÎMPĂRĂȚIEI, nici chiar când este vorba despre Fiul Său.
• Declarația lui Dumnezeu despre Isus la râul Iordan evidențiază identitatea, relația și ascultarea Lui de Dumnezeu.
• Cunoașterea Cuvântului și prezența Duhului Sfânt în viața Lui L-au făcut pe Isus puternic și biruitor în fața încercărilor și ispitelor Diavolului.
• Primii pași pe calea mântuirii: Cunoașterea Cuvântului biblic și umplerea cu Duhul Sfânt! Acestea te vor face biruitor în toate circumstanțele vieții și te vor ajuta să ai parte de ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR !

Este Cristian Barbosu, calvinist?!

Deși nu sunt adeptul subiectelor controversate, acum când îmi trăiesc probabil ultima parte a vieții, totuși nu pot să trec cu vederea, când observ că o anumită religie nebiblică se apropie și este promovată în țara noastră.

Desigur că nu voi aduce aici comentariile aduse de unii așa-zis apologeți și care iau din Cuvântul Biblic doar textele care le susțin lor teoria, dar voi aduce aici predica pastorului Cristian Barbosu, care aduce dovezi Biblice de necontestat, împotriva calvinismului.

Fără să încerc să aduc dovezi în plus la ceea ce prezintă pastorul Cristian Barbosu, cele aduse de el fiind suficiente și foarte pertinente, nu pot să nu îmi aduc aminte de stilul dictatorial al celui ce este adulat de așa mulți, anume Calvin, unii chiar fiind predicatori renumiți în spectrul evanghelic!

Dar haideți să trecem direct la subiect. Ascultați vă rog în totalitate predica, nu doar frânturi, cum a făcut cel vizat de mine ( https://youtu.be/PgognXh4Rxc ) și care m-a motivat să postez acest articol!!


Vă doresc vizionare plăcută, sub călăuzirea Duhului Sfânt !
mike

Pentru cei ce doresc mai multe informații despre John Calvin, vă rog dați o simplă Căutare pe Google și veți rămâne uimiți pe cine susțin calviniștii!!

https://www.reenactingtheway.com/blog/john-calvin-had-people-killed-and-bad-bible-interpretation-justified-it

CĂUTAREA ÎMPĂRĂȚIEI ESTE PRIORITARĂ NEVOILOR ZILNICE

– Matei 6:25-34 –

• Urmașii lui Isus trebuie să caute cu prioritate Împărăția lui Dumnezeu și să nu se îngrijoreze cu privire la nevoile acestei vieți.
• Așa cum Se îngrijește de creația Sa, Dumnezeu Se îngrijește mai ales de copiii Săi, care sunt mai valoroși decât animalele sau plantele.
• Oamenii fără Dumnezeu se îngrijorează cu privire la asigurarea nevoilor acestei vieți, dar copiii lui Dumnezeu se încred în Tatăl lor ceresc.
• Cei mai mulți creștini citesc promisiunile biblice, dar Isus ne învață că de acestea se leagă și anumite condiții.

Principiul autorității

– Marcu 1:21-28 –

• Oamenii percep că Isus aduce o învățătură nouă datorită autorității Sale exercitată inclusiv în lumea spirituală.
• Autoritatea asupra demonilor și autoritatea predicării lui Isus vin din relația Lui cu Tatăl și din ungerea Duhului Sfânt peste El.
• Duhurile necurate recunosc autoritatea lui Isus și sunt speriate de simpla prezență a Lui.